De algehele gemeenschap één persoon aan te wijzen..

Imam Ibnu Taymiyah al-Hanbali zei : “Het is niemand toegestaan om uit de algehele gemeenschap één persoon aan te wijzen, om vervolgens uit te nodigen naar zijn werkwijze en haat en liefde bezigen omwille van hem, behalve de Profeet (vrede zij met hem). Het is niemand toegestaan om de gemeenschap woorden op te leggen op basis waarvan haat en liefde worden gebezigd, behalve de woorden van Allah de verhevene, Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) en datgene waarover consensus bestaat onder de gemeenschap. Dit (gedrag) behoort namelijk bij de religieuze innovators die de Ummah verdelen op basis van personen en uitspraken.
[Majmu’ Al-Fatawa]

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top