En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken..

Allah ﷻ heeft de belofte gemaakt om over onze religie te waken en de Koran te beschermen. Onze Schriftgeleerden -Moge Allah hen genadig zijn – hebben twee methoden ontwikkeld – en de daarbij behorende strikte regels – om de religie te behouden en te beschermen.

“Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de Koran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.”

(Soerat al-Hijr: 9)

1- De overdrachtswijze van de Koran & Hadīth:

  • Wetenschappen van Koran: Dit is gebeurd door de fundamenten van de verschillende leesstijlen (Qira’aat) vast te leggen, en middels de wetenschap rondom de schrijfwijze waarmee de Koran is, en nog steeds wordt, geschreven (ílm ar-Rasm). Bovendien lees je in de teksten van de vroegere geleerden hoe strikt men was in het enkel en alleen nemen van 𝘚𝘩𝘶𝘺𝘶𝘬𝘩 𝘢𝘭-𝘐𝘲𝘳𝘢𝘢’ (de gespecialiseerde Korandocenten), terwijl degenen die dit niet hadden gedaan en de Koran enkel vanuit de 𝘔𝘶𝘴𝘩𝘢𝘧 (koran-boek) hadden geleerd, werden weerhouden van het doceren en het doorgeven van de Koran.
  • Wetenschappen van Hadith: Middels deze kennis wordt een onderscheid gemaakt tussen correcte en zwakke overleveringen, en de wijze waarop een Hadīth wordt overgeleverd en overgedragen middels zeer strikte stelregels gefundeerd op rationele en tekstuele stelregels.

2- De methode van begrip en Idjtihaad (rechtsvinding):

  • Wetenschappen van al-Fiqh: Imam al-Shafi’i, moge Allah hem genadig zijn, was de eerste die de basis van deze wetenschap inkaderde in zijn boek (ar-Risaalah) door te kijken naar de verschillende methodes van de metgezellen. De geleerden van de verschillende Madhaahib (wetscholen) na hem slaagden op hun beurt ook erin om Usul al-Fiqh tot een sterk bouwwerk te maken. Deze wetenschap is een accuraat middel voor degene die de woorden van Allah ﷻ en Zijn Boodschapper ﷺ tracht te begrijpen. Het vormt een sterk front voor het behouden en het beschermen van de religie.

De vier soennitsche wetscholen hebben ervoor gezorgd dat de methode van begrip en rechtsvinding Usul al-Fiqh en al-Fiqh, behouden bleven in het belang van het begrijpen en beschermen van de religie.

Wie deze methodologische wetenschappen diepgaand en gedegen bestudeert, naar hun geschiedenis kijkt, ze vastlegt en de nauwkeurigheid ervan inziet, diegene zal er zeker van zijn dat de inspanningen die hiervoor zijn gedaan niet makkelijk zijn geweest. Hij zal ook inzien dat deze wetenschappen tot stand zijn gekomen door het succes en de voorziening van Allah, en dat Allah ervoor heeft gezorgd dat Zijn religie tot de Dag des Oordeels bewaard zal blijven.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top