De ‘Eid preek bestaat uit twee delen

Een van de fouten die tegenstrijdig zijn aan wat generatie na generatie van de moslims en waar de hele Ummah het over eens is, is dat een aanbidding wordt aangepast naar een wijze die niet eerder is voorgekomen. Een voorbeeld hiervan is het geven van één ‘Eid preek (zonder te zitten in het midden).

De ‘Eid preek bestaat uit twee delen, net zoals de vrijdagpreek. Dit is de uitspraak van de vier soennitische wetscholen waar zij overeenstemming hebben, tevens die van de hadith geleerden en de gene die gespecialiseerd zijn in de Fiqh. Het is ook niet bekend dat iemand hier een andere mening op na hield, op slechts een enkeling na in de laatste twee eeuwen.

  • Imam Malik zei:

“alle preken, of het nou de preek van Isitsqaae (het regengebed), ‘Eid gebeden, dag van ‘Arafah of vrijdag is, 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭 𝐮𝐢𝐭 𝐭𝐰𝐞𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧. Deze worden van elkaar onderscheiden door een (korte) zitpauze van de imam.”

(al-Moedawwanah)

  • Imam ash-Shafi’i zei:

“de soennah is dat de imam in de preek van de ‘Eid gebeden de preek 𝐢𝐧 𝐭𝐰𝐞𝐞 𝐨𝐩𝐝𝐞𝐞𝐥𝐭 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐬𝐬𝐞𝐧𝐢𝐧 𝐭𝐞 𝐳𝐢𝐭𝐭𝐞𝐧.”

(al-Umm)

  • De imam van de Hanabilah in zijn tijd, ibn Qudamah zei:

“samengevat is het zo dat de 𝐭𝐰𝐞𝐞 ‘eid preken na het gebed zijn. 𝐇𝐢𝐞𝐫 𝐤𝐞𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐣 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐯𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐢𝐥 𝐢𝐧. De hoedanigheid hiervan is net zoals de twee vrijdagpreken (d.w.z. één preek met die onderbroken wordt met een zitpauze).”

(al-Mughni)

  • Imam al-Kaasaani al-Hanafi zegt:

“de hoedanigheid van de ‘Eid preek is net zoals die van de vrijdagpreek, hij wordt in 𝐭𝐰𝐞𝐞 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐝𝐞𝐞𝐥𝐝 𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐥𝐬 𝐞𝐞𝐧 𝐳𝐢𝐭𝐩𝐚𝐮𝐳𝐞.”

(Badai’ as-Sanai’)

Dit is wat de moslims vanaf de tijd van de profeet ﷺ hebben gedaan, zonder dat er enig meningsverschil hierover bekend was onder de vroege en latere generaties.

  • Imam Ibn Hazm zegt:

𝐖𝐚𝐧𝐧𝐞𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐦 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐠𝐞𝐛𝐞𝐝 𝐚𝐟𝐬𝐥𝐮𝐢𝐭, 𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭 𝐡𝐢𝐣 𝐨𝐩 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐨𝐦 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧 𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐤𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐰𝐞𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐤𝐞𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐡𝐢𝐣 𝐞𝐞𝐧 𝐳𝐢𝐭𝐩𝐚𝐮𝐳𝐞 𝐢𝐧𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐰𝐞𝐞. 𝐖𝐚𝐧𝐧𝐞𝐞𝐫 𝐡𝐢𝐣 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞 𝐤𝐥𝐚𝐚𝐫 𝐢𝐬, 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐫𝐞𝐤𝐤𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧. 𝐄𝐧 𝐡𝐢𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐯𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐢𝐥 𝐨𝐯𝐞𝐫.”

(al-Muhalla)

“En iedere uitspraak waar iemand van de latere generaties zich distantieert van de eerdere generaties en niemand hem in die uitspraak is voorgegaan, 𝗱𝗮𝗻 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗼𝘂𝘁!”

(Ibnu Taymiyyah)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top