Aanvullende verzekering

Vraag:

Is het islamitisch toegestaan om jezelf aanvullend te verzekeren?

Antwoord:

De meeste verzekeringen vertonen qua inrichting en organisatie gelijkenissen met kansspel. Daarnaast gaan zulke constructies uit van iets wat kan gebeuren, maar misschien ook niet. Sheikh Mawloed as-Sarierie zegt hierover:

“Contracten waarover dit soort onduidelijkheden bestaan, worden islamitisch niet erkend. Het is namelijk islamitisch niet toegestaan om geld te incasseren zonder een dienst daar tegenover te stellen.”

Een moslim mag alleen dat deel van de (aanvullende) verzekeringen aanschaffen waartoe een sterke behoefte of noodzaak bestaat. Als voorbeeld nemen wij de inboedelverzekering, als men in een buurt woont waarin de kans op brand aanwezig is[1] of op inbraak groot is[2], dan mag hij zich hiertegen verzekeren. Sheikh Mawloed as-Sarierie verwijst hierbij naar de islamitische basisregel die zegt:

“Hetgeen waarvan sterk wordt vermoed dat het kan gebeuren is net als hetgeen wat daadwerkelijk gebeurt.”

Dit betekent dus dat het toegestaan is voor een moslim om maatregelen te treffen op iets wat vaak voorkomt, zoals hij dit ook doet bij zaken die zich daadwerkelijk voordoen.

Ook het feit dat huiseigenaren en huurders bij water- en brandschade aansprakelijk worden gehouden tegenover derden, bv. buren, noodzaakt huiseigenaren en huurders tot het sluiten van dit soort verzekeringen. Want anders worden zij met iets belast boven hun vermogen en dat keurt de Islam niet goed. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allah) heeft de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie.”

(Soerat al-Hadjj: 78)

En Allah weet het het best.

[1] Slechts een geringe kans op brand volstaat om een verzekering af te sluiten. Dit omdat de persoon in geval van brand aansprakelijk wordt gehouden voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt, dus ook die van derden.

[2] De kans op inbraak moet sterk aanwezig zijn wil men zich daartegen verzekeren. Want in tegenstelling tot brand heeft de schade in dit geval slechts betrekking op de persoon zelf en niet op anderen.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top