al-Moeltazam: de plaats waar de Dua wordt verhoord

De metgezel Ibn Abbas heeft gezegd:
al-Moeltazam is tussen de hoek (lees: Zwarte Steen) en de deur van al-Ka’bah. Degene die daar Allah om iets vraagt zal in zijn zaak het goede treffen.”
(Akhbar Makkah)
Ook is overgeleverd dat de metgezel Abdullah ibn ‘Amr aankwam bij de Zwarte Steen en die aanraakte. Vervolgens ging hij tussen de hoek en de deur van al-Ka’abah staan. Hij plaatste zijn borst en gezicht tegen de al-Moeltazam en spreidde zijn armen en handen, waarna hij zei:
‘Zo heb ik de Boodschapper van Allah dit zien doen.’
(Overgeleverd door Aboe Dawoed en Ibn Majah)
al-Moeltazam komt van het woord iltizaam (vastklampen). De reden dat het al-Moeltazam wordt genoemd is omdat degene die een smeekbede verricht, zich met zijn gezicht, handen, borst en armen vastklampt (aan de Ka’bah). Hiermee toont de dienaar zijn zwakte en dat hij behoeftig is aan Allah en Zijn vergiffenis.
De aanbidding bij al-Moeltazam is door de fiqh geleerden als volgt vermeld:
De borst en het gezicht (rechterwang) dienen tegen de muur van al-Ka’bah geplaatst te worden. De armen en handen dienen gespreid te worden. Hierdoor komt de rechterhand bij de deur van de Ka’bah te liggen en de linkerhand bij de hoek van de Ka’bah. Hierbij doet de moslim nederig zijn smeekbedes naar Allah opdat Allah deze zal verhoren. Het is aanbevolen om dua te verrichten als dit mogelijk is zonder anderen lastig te vallen.
De meeste Ahaadith die zijn overgeleverd met betrekking tot al-Moeltazam zijn zwak, echter is deze handeling gedaan door veel metgezellen. Er is daarom geen meningsverschil onder de Fiqh-geleerden over het feit dat deze daad aanbevolen is. Bovendien is het geen voorwaarde dat men in staat van Hajj of Umrah is. Sommige geleerden hebben de voorkeur gegeven dat men al-Iltizaam kan verrichten voordat hij Mekka verlaat bij het afscheid nemen van de Masjid.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top