Allah heeft de Profeet hoog staan

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde voelt voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich kwaad maakt om de beledigingen aan het adres van de Islam en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Belangrijk is dat we overtuigd moeten zijn van het feit dat degene die Allah hoog heeft staan door niemand omlaag kan worden gehaald. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jouw roem (o Mohammed) verhoogd.”

(Soerat ash-Sharh: 4)

De hoge status van Mohammed (vrede zij met hem) blijkt vooral uit de getuigenis die de basis vormt van het geloof: “Er is geen god dan Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper.” De naam van de Profeet (vrede zij met hem) in deze getuigenis is direct gekoppeld aan de Naam van Allah. Ook wordt zijn naam steeds opnieuw herhaald in de oproep tot het gebed in alle delen van de wereld.

De zon genaamd ‘Mohammed’ is immers te ver om te toucheren. Wie is in staat om het stralende zonlicht te verduisteren? Hoe kan een geworpen steen de zee beroeren? Het schaadt de Profeet (vrede zij met hem) niet dat een persoon hem bespot of hoont. Het volstaat om te weten dat Allah, de Heer van de werelden, hem heeft geprezen. Allah prees zijn integriteit en zei (interpretatie van de betekenis):

“Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.”

(Soerat an-Nadjm: 2)

Allah prees zijn spraak en zei (interpretatie van de betekenis):

“En hij spreekt niet uit begeerte.”

(Soerat an-Nadjm: 3)

Allah prees zijn onderricht en zei (interpretatie van de betekenis):

“Een machtige in kracht (Djibriel) onderwees hem.”

(Soerat an-Nadjm: 5)

Allah prees zijn hart en zei (interpretatie van de betekenis):

“Het hart (van de Profeet) loog niet over wat het zag.”

(Soerat an-Nadjm: 11)

Allah prees zijn zicht en zei (interpretatie van de betekenis):

“Zijn blik week niet en dwaalde niet.”

(Soerat an-Nadjm: 17)

Allah prees zijn inborst en zei (interpretatie van de betekenis):

“Hebben Wij niet jouw borst verruimd (o Mohammed)?”

(Soerat ash-Sharh: 1)

Allah prees zijn karakter en zei (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.”

(Soerat al-Qalam: 4)

Allah prees hem zijn alles en zei (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 107)

Als al deze Prijzingen van Allah de Profeet Mohammed ten dele zijn gevallen, wat deert het hem dan nog dat de onwetenden en eerlozen hem beschimpen?

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top