Biografie van Shaykh Mawloud as-Sarierie

Eén van de bekendste Marokkaanse geleerden van deze tijd is Shaykh Mawloud as-Sarierie. Hij wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van Fiqh (islamitische jurisprudentie) en een fenomeen wat betreft islambronnen en bewijsvoering. Naast zijn geleerdheid op het gebied van Fiqh is hij een virtuoze taalkundige, dichter en Oesoel-geleerde[1]. Hij is geboren op 3 augustus 1963 in het plaatsje Ta’allaat in de provincie Shtoeka Ait Baha.

De Shaykh leerde de Koran en basiskennis Islam bij zijn vader die les gaf op de plaatselijke Koranschool. Daarna verhuisde hij naar Souss[2] en vervolgens naar Tanger om zijn studie voor te zetten en kennis op te doen bij een aantal grote geleerden. Op dit moment geeft de Sheikh les op één van de bekendste islamscholen in het zuiden van Marokko in het plaatsje ‘Tankert’, gelegen aan de voet van de Atlas-gebergten. Hij doceert op de school verschillende vakken op het gebied van Fiqh en taal, en hanteert daarbij een klassieke lesmethode.

De Sheikh wordt in binnen- en buitenland beschouwd als een grote Fiqh-geleerde en kennisdeskundige op het gebied van Oesoel. Hij wordt door vele geleerden geraadpleegd over complexe en specialistische vraagstukken. Zo heeft de Sheikh op verzoek van de wijlen grote Mauritaanse geleerde Mohammed Saalim Wald cAddoed een commentaar geschreven op het boek ‘Miftaah ul-Woesoel’. Ook als de Sheikh op Hadj of cOemrah gaat, dan worden er voor hem bijeenkomsten georganiseerd met geleerden in Mekka en Medina om hem te bevragen over religieuze vraagstukken en zijn advies daarover in te winnen.

De Sheikh heeft verschillende boeken en publicaties op zijn naam staan, zoals ‘Sharh Miftaah ul-Woesoel’ van Tilmsaanie, ‘Sharh Nadhm ul-Moewaafaqaat’ van ash-Shaatibie, ‘Masaadir ut-Tashri’ il-Islaamie wa Toeroeq Istithmaarihaa’, ‘Al-Qaanoen fie Tafsier in-Noesoes’, enz. Ook heeft de Sheikh meer dan 35 essays geschreven over verschillende islamitische onderwerpen.

[1] Oesoel-geleerde is iemand die zich bezighoudt met het bestuderen van de oorsprong, bronnen en principes waarop de islamitische jurisprudentie is gebaseerd.
[2] Souss is een Berberse regio in Marokko.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top