De Dag van Tarwiyah | يوم التروية

De achtste dag van Dhul-Hijjah wordt de Dag van Tarwiyah genoemd vanwege historische en rituele redenen in de islam. Deze dag is belangrijk voor moslims die de hadj verrichten. Het is een soennah (aanbevolen) voor de bedevaartganger om op de Dag van Tarwiyah naar Mina te gaan en daar de nacht door te brengen voordat hij naar Arafat gaat.
Zoals vermeld in de hadith van al-Bukhari (1503), vertelt de metgezel Ibn Umar dat zij samen met de Profeet (ﷺ) op de Dag van Tarwiyah begonnen met de hadj. Dit markeert het begin van de hadj-rituelen, waarbij de pelgrims vanuit Mekka naar Mina trekken, een gebied dichtbij Mekka. Dit is een voorbereiding op de belangrijke rituelen die zullen volgen, zoals het staan op de vlakte van Arafat op de negende dag.
De naam “Tarwiyah” komt van het Arabische woord dat “voorzien van water” of “denken” betekent. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor de naam van deze dag:
– Voorzien van water: Het woord “Tarwiyah” komt van َارتوى ورَوِي (irtawa en rawiya en rawaae), wat betekent het drinken van (veel) water totdat geen dorst meer overblijft. Dit was de dag waarop de pelgrims zichzelf van water voorzagen en het meenamen naar Mina, omdat er in Mina geen water was. Dit was een voorbereiding op de dag van Arafat. Imam al-Qurtubi zei:
“Het werd de Dag van Tarwiyah genoemd omdat de pelgrims hun waterkruiken vulden en meenamen van Mekka naar Mina.”
– Diep nadenken en overpeinzen: Het woord “Tarwiyah” kan ook komen van رَوَّى (rawwa), wat betekent diep nadenken en overpeinzen. Op deze dag zag Ibrahim (vrede zij met hem) de droom waarin hem werd bevolen zijn zoon Ismail te slachten.
Imam al-Baghawi zegt: “Toen hij ’s ochtends wakker werd, overpeinsde hij het in zichzelf, dat wil zeggen: hij dacht na van de ochtend tot de avond, is deze droom van Allah of van de Shaytaan? Daarom werd het de Dag van Tarwiyah genoemd.”
قال البغوي: فلما أصبح روي في نفسه أي : فكر من الصباح إلى الرواح ، أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان ؟ فمِن ثَمّ سمي يوم التروية.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top