De Ka’ba zonder Zwarte Steen

De Mukhtasar van Imam al-Khiraqi is een van de vroegste en belangrijkste Fiqh teksten binnen de Hanbalitische wetschool, gebaseerd op de leer van Imam Ahmad ibn Hanbal. In het hoofdstuk over de al-Hajj vermeldt hij:
“Dan gaat men naar de Zwarte Steen, als die er is, en raakt deze aan als men kan, en kust hem.”
Deze opmerking valt op vanwege de zinsnede “als die er is”. Dit komt doordat Imam al-Khiraqi zijn boek schreef ten tijde van de ontvoering van de Zwarte Steen door de Qarmaten.
De grote Hanbali geleerde Ibn Qudama legt dit uit in zijn boek al-Mughni:
“Al-Khiraqi’s opmerking ‘als die er is’ betekent dat als de steen op zijn plaats is en niet is meegenomen, zoals gebeurde toen de Qarmaten Mekka binnenvielen en de steen meenamen. Als dat het geval is, moet men zich tegenover de plaats van de steen opstellen.”
De Qarmaten, een extremistische ismailitische sekte, verwijderden de Zwarte Steen in 317 H. (930 n.Chr.). Ze ontwortelden de steen uit de Ka’ba, vermoordden pelgrims en begroeven mensen levend in de Zamzam-bron. De steen werd naar al-Ahsa gebracht en bleef daar tot 339 H. (951 n.Chr.), toen de Abbasidische kalief al-Muti’ li-llah de steen terugbracht naar de Ka’ba en deze in twee zilveren banden liet zetten om de steen te verstevigen.
Tijdens de ontvoering door de Qarmaten werd de Zwarte Steen in acht stukken gebroken, wat resulteerde in het huidige uiterlijk van de steen, ingebed in een zwart omhulsel. Ibn Kathir vermeldt in al-Bidayah wa Nihayah over 317 H. dat de Qarmatische leider Abu Tahir al-Qarmati opdracht gaf de steen te verwijderen. Een man sloeg met een zware hamer op de steen en riep: “Waar zijn de zwermen vogels? Waar zijn de stenen van gebakken klei?” Hierna namen ze de steen mee.
In 339 H. werd de Zwarte Steen teruggebracht naar Mekka. De Abbasiden kochten de steen van de Qarmaten voor vijftigduizend gouden dinars. Volgens sommige bronnen legden de Qarmaten de steen tussen andere stenen en identificeerden de Abbasiden de Zwarte Steen omdat deze niet heet wordt in vuur en niet zinkt in water.
Vandaag, 18 juni 2024, zou vijftigduizend gouden dinars overeenkomen met ongeveer 13.353.500 euro.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top