De koran-reciteur en het Maldivische zeemonster

In het jaar 548 H. / 1153 n. C. kwam de Amazigh handelaar Abu al-Barakat Yusuf al-Barbari aan op de Maladiven. Tot op de dag van vandaag wordt hij op de Malediven beschouwd als een Middeleeuwse held die het land van een zeemonster heeft gered. De Malediven stond destijds bij Arabieren bekend als: Dheebat ul-Mahal en Mahal-Dheeb.

De bekende Marokkaanse ontdekkingsreiziger Ibn Battuta (14e eeuw) vermeldt in zijn bekende boek “Tuhfat an-Nudar” dat de handelaar Abu al-Barakat al-Barbari aanleiding was voor de bekering tot de islam van de eilandbewoners van de Malediven. Dit verhaal heeft Ibn Battuta persoonlijk gehoord van meerdere geleerden op het eiland toen hij een tijdje op de eilanden verbleef en daar als rechter werkzaam was.

De toenmalige Maldivische inwoners hadden boeddhistische en hindoeïstische overtuigingen, zij geloofden in de Rannamaari als meester van de oceanen. Een beruchte zeemonster die zij in hoge mate vreesden. Het enige dat dit monster leek te bedwingen, was het offeren van een maagdelijk meisje op de laatste dag van de maand. Zo wordt er iedere maand geloot onder de meisjes in de gemeenschap onder het gezag van de koning. De ongelukkigen die werden gekozen, moesten de nacht in een tempel aan de kust doorbrengen om aldaar de offering af te wachten. Er werd gezegd dat het monster ’s nachts langskwam waarna het geofferde meisje ’s ochtends dood werd aangetroffen.
Abu al-Barakat al-Barbari verbleef daar in zijn tijd heel vredig en genoot van de gastvrijheid van de Maldivische burgers. Het echtpaar, in wiens huis Barbaree verbleef, had ook een jong meisje dat net in de puberteit was.

Op een dag kwam Abu al-Barakat binnen en zag dat het huis gevuld was met huilende familieleden. Toen Abu al-Barakat hen vroeg wat er aan de hand was, kreeg hij te horen dat hun dochter onverwachts uitgekozen was om naar de tempel gebracht te worden als offer voor het zeemonster. Abu al-Barakat was verbaasd over dit gebruik en kon het niet zomaar laten gebeuren dat een onschuldig meisje naar haar eigen dood werd gestuurd. Abu al-Barakat besloot om in haar plaats als offer te gaan en stapte in de ‘meisjestroon’ – zonder dat de burgers wisten dat het meisje veilig thuis was gebleven. De Maldivische bruidsjurk -wat de geofferde meisjes aantrokken voor ze weggestuurd werden- bedekte het gezicht volledig waardoor niemand kon vermoeden dat iemand anders was ingestapt. Bij zijn aankomst in de tempel begon Abu al-Barakat uit de Koran te reciteren. Het ‘zeemonster’ arriveerde even maar verdween onmiddellijk nadat hij de Koranverzen hoorde.
In de ochtend kwamen de burgers zoals gewoonlijk bij elkaar om het lijk van het geofferd meisje op te halen en te verbranden. Daar troffen ze echter Abu al-Barakat aan die de Koran aan het reciteren was. De burgers haastten zich naar de koning en vertelden hem over Abu al-Barakat.

Abu al-Barakat nodigde vervolgens de koning uit naar de islam waarna de koning aan Abu Al-Barakat voorstelde om nog een maand te blijven zodat hij weer naar de tempel gebracht kon worden aan het einde van de maand. Als Abu al-Barakat ongedeerd bleef en het ‘zeemonster’ weer kon verslaan, zouden hij en zijn volk de islam aannemen als hun nieuwe godsdienst. Echter, voordat de maand verstreken was, bekeerden de koning en zijn volk tot de islam.

De koning Sultan Dhovemi regeerde 25 jaar, 12 jaar als boeddhist en 13 jaar na zijn bekering tot de islam. In deze periode heeft hij alle sporen van afgoderij uitgewist en vele moskeeën en scholen gebouwd op de bewoonde eilanden van de Maldiven met als voornaamste doel de islam te onderwijzen. Sindsdien is de Malediven een islamitisch land. Tot op de dag van vandaag kan je geen staatsburger worden van de Malediven als je geen moslim bent.

In andere teksten wordt vermeld dat Yusuf al-Barbari uit Tebriz/Iran afkomstig is, in weer andere bronnen wordt vermeld dat hij waarschijnlijk uit de havenstad Berbera, Somalië komt. Een van de argumenten die gebruikt wordt om te bevestigen dat Abu al-Barakat uit Noord-Afrika kwam, is dat de wetschool die gehanteerd werd op de Malediven in Fatwa en rechtssysteem gebaseerd is op de Maliki jurisprudentie, wat overeenkomt met die van heel Noord-Afrika en Andalusië. Abu al-Barakat wordt ook vaak gelinkt aan Yusuf bin Ahmad al-Kawneyn (uit Somalië afkomstig van al-Maghrib).

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top