Dhoel-Hiddjah vasten en inhalen

Vraag:

Is het toegestaan om in de eerste 10 dagen van Dhoel-Hiddjah te vasten met de intentie om ook de gemiste vastendagen van Ramadan in te halen?

Antwoord:

De metgezel ʿOmar ibn ul-Khattaab (Moge Allah tevreden met hem zijn) was van mening dat de beste dagen waarop men het vasten van de Ramadan kan inhalen, de dagen van Dhoel-Hiddjah zijn.

(Lataa’if ul-Maʿaarif)

Imam Maalik (Moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd:

“Mag een persoon dagen van de Ramadan inhalen tijdens de 10 dagen (van Dhoel-Hiddjah)?” Hierop antwoordde hij: “Ja.”

(al-Moedawwanah)

De vastende verkrijgt hiermee de beloning voor het inhalen van de verplichte vastendag van de Ramadan én de beloning voor het vrijwillig vasten tijdens de beste dagen bij Allah.

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top