Is dropshipping toegestaan in de Islam?

Vraag:
Wat is het oordeel over dropshipping? Dit houdt in dat je online je product aanbiedt, terwijl je dit in werkelijkheid niet bezit. Zodra de klant het product wil hebben, koop je dit om hem vervolgens door te verkopen aan de klant.

Antwoord:

Religieus gezien is het namelijk verboden om een product te verkopen dat jij niet in je bezit hebt. Dit is een algemene stelregel binnen het (islamitisch) handeldrijven. Jij moet het product dus eerst zelf bezitten alvorens jij dit doorverkoopt aan een ander. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd:

“Verkoop niet datgene wat jij niet bezit.”

(at-Tirmidhie)

Er zijn echter wel een aantal andere alternatieven die religieus wel toegestaan zijn:

1. Bayʿ us-Salam

Dit houdt in dat jij de omschrijvingen van een product aanbiedt en niet het product zelf. Veel mensen maken geen onderscheid tussen deze vorm van transactie en tussen een transactie waarbij jij iets verkoopt wat jij niet bezit. Ter illustratie:
In dit geval (d.w.z. Bayʿ us-Salaam) bied jij een omschrijving aan en niet een specifiek product. Bijvoorbeeld: jij biedt een telefoon aan, plaatst hier een foto van en geeft de productomschrijving. Zodra je dit hebt gedaan, kunnen we dus niet meer spreken van een onbekend product. Laten we veronderstellen dat de leverancier die deze telefoons levert vier exemplaren heeft: Telefoons 1,2,3 en 4. Deze vier telefoons zijn de telefoons waarnaar verwezen wordt in de gepubliceerde foto. Degene die deze telefoon koopt, koopt vervolgens één van deze vier, zonder één hiervan te specificeren.

Het gevolg hiervan is dat als telefoon 1 stuk gaat, het nog steeds mogelijk is om telefoon 2,3 of 4 te leveren. Ik heb namelijk gevraagd om een omschrijving, en dit ben jij ook nagekomen. Zelfs wanneer jij een overeenkomst hebt, maar deze leverancier dit product niet meer kan leveren, ben jij altijd nog in staat om deze telefoon van een andere leverancier in te kopen. Waar het dus om draait, is dat het product voldoet aan de omschrijving.

In geval van een transactie waarbij ik iets verkoop dat ik niet bezit, vraagt men bijvoorbeeld specifiek om telefoon 3. Hierbij is dus specifiek gevraagd om deze telefoon, ook wanneer hij stuk gaat. In de overeenkomst is afgesproken dat telefoon 3 geleverd wordt en geen andere.
Een transactie op basis van Bayʿ us-Salaam is religieus wettig wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Het is aannemelijk dat het product aanwezig is op het moment dat deze geleverd moet worden aan de klant.

– Degene die dit product koopt, is op de hoogte van alle productomschrijvingen. Het moet voor hem dus duidelijk zijn wat hij koopt, zonder enige onduidelijkheid over het product.

– Jij dient het geld op het moment dat de transactie afgesloten wordt te krijgen, en niet pas op het moment dat het product overhandigd wordt.

– Jij stelt een datum vast waarop het product geleverd wordt.

Wellicht dat dit de beste oplossing is voor degene die actief is op dit gebied. Het bewijs voor de toelaatbaarheid van deze transactie zijn de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem):

“Wie van tevoren betaalt, dient (vooraf) te betalen voor een vastgestelde maat, gewicht en leveringsdatum.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

2. Transactie waarbij het product wordt verkocht aan degene die deze heeft aangevraagd

De klant vraag jou om een specifiek product, zonder dat jullie het eens raken over de verkoop (d.w.z. er is tot dat moment nog geen overeenkomst). Jij belooft de klant dat jij het product voor hem zult reserveren, zodra jij dit weet te bemachtigen. Zodra jij het product dan daadwerkelijk in je bezit hebt, verkoop jij het aan de klant. Bij deze constructie belooft de klant jou dat hij het product van jou zal overkopen. Deze constructie is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

– Jij neemt geen geld van hem aan. Doe jij dit wel, dan heb je hiermee een transactie afgesloten.

– De belofte is niet bindend. Ondanks dat jullie het eens zijn geraakt, is het jullie beiden gegeven om hier later op terug te komen.

3. Volmacht

De leverancier verleent jou een volmacht om zijn producten te verkopen. Dit houdt in dat jij het product namens hem verkoopt, waar jij vervolgens een winstpercentage van overhoudt. Ook is het mogelijk dat jij met de leverancier afspreekt dat alles boven zijn winstmarge voor jou is.

  • Ook is er een andere constructie mogelijk. Deze ziet er als volgt uit:
    Jij raakt het met de verkoper eens dat jij het product voor hem zal regelen en jij een winstmarge neemt. Jij biedt hem het product aan door dit nauwkeurig te omschrijven en je benoemt de prijs. Ook benoem je jouw winstpercentage voor jouw werkzaamheden. Hierbij kan het gaan om een vastgesteld bedrag of een percentage.

4. Makelaardij

Hierbij fungeer jij als tussenpersoon tussen de koper en de leverancier en je vraagt voor jouw werkzaamheden een vergoeding.

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top