Eid vieren terwijl onze broeders en zusters in Palestina lijden

Een veelgestelde vraag deze dagen is hoe wij Moslims ‘Eid al-Fitr kunnen vieren, terwijl onze broeders en zusters in Palestina lijden onder hetgeen hen nu overkomt.
Zoals Allah ons heeft opgedragen de Ramadan te vasten en ons (van eten en drinken) te onthouden, heeft hij ons ook opgedragen blij te zijn met de aanvang van al-‘Eid. Vreugde om de Gunsten en Barmhartigheid van Allah, en vanwege zijn gulle begunstigingen. Vreugde om de afronding van het vasten, en vreugde om de gunst van de Leiding van, en het geloof in Allah.
En de moslims komen bijeen tijdens al-‘Eid en voelen hiermee het gemeenschappelijke gevoel van het behoren tot de Oemmah, waarin de zuivere harten naar elkaar toe duidelijk zichtbaar zijn, de bijeenkomst van de moslims met elkaar, en het blij maken van elkaar, je gezin, de kinderen en je vrienden. En middels de felicitaties naar elkaar toe, verdwijnen de (eventuele) wrokgevoelens naar elkaar toe.
Al-‘Eid is er dus, zoals voorgeschreven, om blij te worden en om vreugde te tonen, en het is daarom dan ook een aanbidding behorend tot de symboliserende rituelen van de religie, die de moslims is aanbevolen openlijk te manifesteren, en kenbaar te maken, ongeacht de situaties of crises waar men in verkeert.
Imam Ibn Hajar (Rah’imahullāh) zei: “Het tonen van vreugde op de dag van ‘Eid behoort tot de symbolen van de religie.
(Fath ul-Bari)
En elk volk heeft zijn eigen feest waarmee het zich onderscheidt, en wat behoort tot de uiterlijke kenmerken van hun geloof. En deze dag is onze ‘Eid, en die dienen wij dus niet na te laten. Zo zegt Allah:
{Voor elke gemeenschap hebben wij godsdienstige handelingen vastgesteld, die zij in acht [dient te] nemen}
– De metgezel Ibn ‘Abbas zei over dit vers (refererend naar het woord godsdienstige handelingen): met andere woorden: een feestdag.
De moslim dient dus de twee zaken te combineren; hij/zij toont blijdschap vanwege al-‘Eid, om zijn religie uiterlijk te manifesteren, en om de religieuze symbolen en aanbiddingen openlijk te vertonen, zoals het ‘Eid-gebed, het tonen van blijdschap en vreugde daarom. En tegelijkertijd is hij verdrietig om hetgeen zijn/haar broeders en zusters meemaken, en voelt hij/zij zich geraakt vanwege de pijn van zijn/haar broeders en zusters daar (in Palestina).
Allah zegt: {De gelovigen zijn slechts broeders (van elkaar)}
(soerat al-Hoedjoerat:10)
En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gelovige die behoort tot de gelovigen, is als het hoofd voor het lichaam. Hij lijdt wanneer de gelovigen lijden, zoals het lichaam lijdt vanwege de pijn in het hoofd.” – (Musnad Ahmad).
Moge Allah al-‘Eid tot ons laten komen met goedheid, zegeningen, en blijdschap voor alle onderdrukte moslims, en Moge Allah er zijn voor het Palestijnse volk.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top