De Mawlid: Geen religieuze feestdag, maar…

De Mawlid: Geen religieuze feestdag, maar momenten om stil te staan bij het Goddelijke Geschenk aan de mensheid: De geboorte van de Profeet Mohammed ﷺ

Mawlid An-Nabi: Dieper dan een Dag, Groter dan een Datum – De Essentie die Zwaarder Weegt dan de exacte dag

De meeste deelnemers aan de herdenkingsbijeenkomsten van de geboorte van de Profeet  ﷺ houden zich niet strikt aan de datum van 12 Rabi’ al-Awwal. Bijeenkomsten, lezingen en ontmoetingen kunnen op elke dag gedurende de maand Rabi’ al-Awwal plaatsvinden zoals we wereldwijd zien. De data worden bepaald op basis van praktische en sociale overwegingen, zodat ze passen bij de vrije momenten van de mensen. Maar waarom houden ze zich niet strikt aan de datum van 12 Rabi’ al-Awwal?

Eenvoudigweg omdat ze niet geloven dat het verplicht of strikt aanbevolen is om deze specifieke dag te wijden aan een specifieke vorm van aanbidding met een specifiek beloning, in tegenstelling tot wat sommige tegenstanders beweren. Het gaat erom de harten te doen herleven en mensen te herinneren aan de komst van de boodschapper van Allah naar ons, en niet om een nieuwe vorm van aanbidding in te stellen op een specifiek moment dat niet door de Sharia is voorgeschreven, zoals sommige critici beweren. (En het feit dat ze niet specifiek de 12e dag kiezen, weerlegt ook de vreemde kritiek die dit jaar is opgedoken, waarin wordt beweerd dat ze zijn geboorte herdenken op de dag van zijn overlijden, wat überhaupt een betwistbaar feit is waar veel meningsverschil over bestaat.)

Sterker nog, de herdenkingsbijeenkomsten ter ere van de geboorte van de Profeet ﷺ en ter verdieping in zijn sierah (zijn levensverhaal) zijn niet slechts voorbehouden aan de maand Rabi’ al-Awwal. Hoewel dergelijke bijeenkomsten gedurende het gehele jaar plaatsvinden, wordt er in deze specifieke maand bijzondere aandacht geschonken aan zijn geboorte, jeugd en de momenten van openbaring.

Dit is in navolging van de algemene traditie van de metgezellen waarin zij samen kwamen en Allah danken voor de gunst van de komst van de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Het is een traditie die onze geliefde Profeet ﷺ heeft bevestigd en de grote zegening ervan heeft verduidelijkt.

De profeet kwam eens naar een groep van zijn metgezellen die in een kring zaten en vroeg: “Waarom zitten jullie hier bij elkaar?”

Ze antwoordden: “We zijn bijeengekomen om Allah te smeken en Hem te danken voor de leiding die Hij ons heeft gegeven tot Zijn religie en voor de gunst van jouw komst.”

Hij ﷺ vroeg: “Zweer je bij Allah dat dit de enige reden is voor jullie samenkomst?

Ze antwoordden: “Bij Allah, we zijn alleen om die reden bijeengekomen.

Toen zei hij ﷺ: “Ik heb jullie niet gevraagd te zweren uit wantrouwen, maar Jibriel (vrede zij met hem) kwam naar mij toe en vertelde mij dat Allah, de Verhevene, tegen de engelen zegt hoe trots Hij op jullie is.”

De Hadith is als authentiek overgeleverd door: Imam Ahmed in zijn Musnad, an-Nasaai, At-Tabarani en al-Bayhaqi.

Het is waar dat sommige groepen tijdens deze bijeenkomsten extreme handelingen en uitspraken verrichten die niet in lijn zijn met de islamitische leer. Echter, deze afwijkingen mogen niet als argument dienen om het hele concept van het uiten van vreugde en liefde voor de Profeet ﷺ te verwerpen, zoals we ook het concept van vreugde tijdens een bruiloft of Eid niet verwerpen vanwege bepaalde haram handelingen die op zulke momenten kunnen voorkomen. Het is essentieel om de kernwaarden en de intentie achter dergelijke bijeenkomsten te begrijpen en te waarderen, zonder deze in diskrediet te brengen vanwege afwijkende gedragingen van sommigen die door alle geleerden worden verworpen.

 

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top