Fanatisme en sektarisme is een verguisd kwaad

Fanatisme en sektarisme is een verguisd kwaad en is in strijd met de leringen van de Islam. Fanatisme hoeft niet alleen betrekking te hebben op een groepering, maar kan ook betrekking hebben op een regio, wetschool, partij, stichting of zelfs voor een shaykh of docent.
Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):
Waarlijk, degenen die hun godsdienst verdeelden en zich in sektes opsplitsen, (daar ben) jij (O Mohammed) in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor. Hun zaak ligt uitsluitend bij Allah, Die zal hen berichten over wat zij deden.
(Soerat Al-An’am: 159)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top