Godsvrucht tot in de kleine puntjes…

Imam Yahya Ibnoe ʿOmar al-Kindi (overl. 289 H. / 902 n.C.) is één van de Maaliki geleerden die gedurende zijn reis naar het vergaren van kennis ruim 85.000 euro heeft gespendeerd (6000 dinar).
Eén van de gebeurtenissen die duiden op de godsvrucht en vroomheid van deze bijzondere man, is de reis die hij aflegde vanuit al-Kairouan in Tunesië naar Cordoba in Andalusië. Deze reis van ongeveer 2000 km waar hij bijna een jaar over heeft gedaan, was vanwege een schuld die hij had bij een winkelier in Cordoba van slechts 25 cent! Toen de mensen hoorden van de lengte en intensiteit van zijn reis omwille van een schuld van 25 cent werd hij door hen berispt.
Waarop hij zei: “Het terugbrengen van een “Daaniq” (25 cent) naar zijn eigenaar is beter dan 70 jaar van aanbidding.” Gezien het (terug)geven van de verschuldigde rechten aan de eigenaar hoger staat in rang dan het verrichten van vrijwillige daden.
(Tartieb ul-Madaarik van al-Qaadi ʿIyaadh)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top