Halloween vs. Mawlid

Als je wil weten hoe groot het probleem is in vele hedendaagse dawah-discoursen – wat vele negatieve effecten heeft op de ontwikkeling van de denkwijze van de gemiddelde praktiserende moslim en wat hem leidt tot religieus-buitensporig gedrag en zelfs tot leugens over Allah en Zijn religie onder het mom van ‘het verdedigen van de Soennah’ – dan hoef je alleen maar te kijken naar de vele reacties die kwamen op enkele gebeurtenissen van de afgelopen tijd. En dit probleem is te herleiden naar het gebrek aan een juiste voorstelling van de betreffende kwesties en gebeurtenissen, en door de kwestie naar behoren te behandelen (en het dus niet groter te maken dan het is). Aangezien religieuze kwesties niet allemaal gelijk aan elkaar zijn wat betreft het belang ervan. Zo zijn er pilaren, verplichtingen, aanbevolen zaken, toegestane zaken, verboden zaken, en afkeuringswaardige zaken, zaken die je beter kunt nalaten, en zaken die jouw moraliteit aantasten. Wat verboden is maakt degene die het begaat zondig, en het afkeuringswaardige maakt je niet zondig, maar je wordt wel beloond voor het (bewust) nalaten ervan. En het bagatelliseren van onbetwist verboden zaken en het samen benoemen of vergelijken ervan met zaken waar meningsverschil over bestaat valt onder het liegen over de religie van Allah, en duidt op enorme onwetendheid. En zo ook het vergroten van subjectieve kwesties, en kwesties waar een valide meningsverschil over bestaat presenteren als onbetwiste kwesties waar geen meningsverschil over bestaat, en vervolgens je loyaliteit en vijandigheid laten afhangen van deze kwesties; behoort allemaal tot afwijking van God’s wetgeving (de Shari’ah).

Wat betreft Halloween; dat is een heidens feest, waar geen van de geleerden twijfelt over het verbod daarop. Maar toch zie je sommige mensen dit vergelijken met de herdenking van de geboorte van de Profeet (Mawlid al-Nabi) – vrede zij met hem – wat honderden geleerden en imams hebben toegestaan, en zeggen zelfs dat dit erger is dan het vieren van Halloween!

En sommigen zullen dit misschien niet zo expliciet zeggen, maar voelt in zich wel een sterke drang om de Mawlid af te keuren, en is vervolgens wel soepeler in hetgeen expliciet verboden is. En sommige wijsneuzen denken dat ze met een sterk argument zijn gekomen wanneer zij zeggen: “De Mawlid is erger omdat het een innovatie is waarmee wij Allah aanbidden, maar Haloween niet.” En deze woorden zijn niets meer dan het bedrog van de Shaytan, en nonsens afkomstig van gekken. En toen enkele moskeeën in Amsterdam de uitnodiging van de gemeente afwezen inzake de LHBT-kwestie, reageerden velen met reacties zoals:

– Wat zou het uitmaken als deze moskeeën, die ook de Mawlid vierden, ook hier aan mee zouden doen
– Burdah lezen is erger dan Zina/ontucht

En dit zegt niemand behalve iemand die de ware religie van Allah niet kent, die ondergedompeld is in verfoeielijk fanatisme en in het begrip van zijn eigen bekrompen groepering van de religie, en gelooft dat zijn begrip één op één gelijk staat aan het begrip van de selef.
Hoewel honderden geleerden van Ahl as-Soennah door de eeuwen heen het Burdah-gedicht hebben uitgelegd in hun boeken, waaronder grote hadīth-, tafsīr- en fiqh-geleerden, waarvan de boeken in meerdere islamitische wetenschappen vandaag de dag als hoofdbronnen fungeren.

En in de Islamitische geschiedenis is het ongekend dat er iemand al-Burdah sterk afkeurde, op één bekende stroming na. En mochten zij indruk proberen te maken op je met de vele namen die zij citeren hierover, wees dan niet verbaasd want al deze namen zijn terug te herleiden naar deze stroming. En velen doen niet eens moeite om de uitleggingen van al-Burdah erop na te slaan. Echter geven zij slechts elkaars kritiek door zonder de werkelijkheid ervan te kennen. al-Burdah kent 160 dichtregels en de kritiek gaat slechts om 3 of 4 dichtregels, die de geleerden uit hebben gelegd en de juiste betekenis ervan hebben toegelicht, ver verwijderd van de shirk-waanidee daaromtrent.
Hoe kan er dan nog gezegd worden dat een gedicht zoals deze die in het teken staat van de lofprijzing van de Profeet (vrede zij met hem) en de belichting van zijn edele karakteristieken, die de _oemmah_ eeuwen lang onderling hebben onderwezen, onder begeleiding van de geleerden; dat dit gedicht erger is dan zina/ontucht?! En dat er wordt gezegd dat er niet gebeden mag worden achter degene die _al-Burdah_ leest?! Moge Allah ons hiervoor behoeden. Als dit niet het toppunt is in takfir, dan is er geen takfir…

Het gevaarlijke is dat de eenduidige zaken verloren gaan in het slagveld rondom deze discussies, waarbij nieuwe generaties voortkomen die de fundamenten tot vertakkingen omzetten en andersom. En dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Zo zie je vandaag de dag de verderfzaaier die imams komt lopen betichten met dat zij ’te losjes’ zijn en dat zij in innovaties vervallen zijn, terwijl hij zelf verdronken is in dwalingen en zonden of zelfs dit openlijk doet. En diegene denkt dat hij beter is dan deze geleerden en imams slechts om het feit dat zij een andere mening aanhouden dan hij gewend is. Terwijl deze andere mening misschien wel de standaard mening is van de 4 soennitische wetscholen of de mening van de meerderheid van de geleerden van ahlu Soennah, of op z’n minst een valide mening binnen de Islamitische Fiqh.

De Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Voordat het Uur aanbreekt zullen er bedrieglijke jaren zijn waarin de leugenaar wordt geloofd en de waarachtige wordt verloochend, en waarin de bedrieger wordt vertrouwd en de betrouwbare wordt gewantrouwd en waarin ar-Roewaybidah spreekt. De metgezellen zeiden: “Wie is ar-Roewaybidah?” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een laaghartige man die zich uitlaat over de zaak van de mensen.”

(Musnad Ahmad)

En bij Allah doen wij ons beklag.

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top