Het 士Ied-gebed ten tijde van Corona

馃敽 饾檼饾櫀饾櫓 饾櫈饾櫒 饾櫇饾櫄饾櫓 饾櫎饾櫎饾櫑饾櫃饾櫄饾櫄饾櫋 饾櫎饾櫌饾櫓饾櫑饾櫄饾櫍饾櫓 饾櫇饾櫄饾櫓 士饾檮饾櫄饾櫃-饾櫆饾櫄饾櫁饾櫄饾櫃?
馃敼 Het 士Ied-gebed is een sterk aanbevolen Soennah die in principe geldt voor iedere moslim voor wie het vrijdaggebed verplicht is. En het is ook aanbevolen voor vrouwen en kinderen om dit gebed bij te wonen.
馃敽 饾檮饾櫒 饾櫇饾櫄饾櫓 饾櫓饾櫎饾櫄饾櫆饾櫄饾櫒饾櫓饾櫀饾櫀饾櫍 饾櫎饾櫌 饾櫇饾櫄饾櫓 饾櫆饾櫄饾櫁饾櫄饾櫃 饾櫓饾櫇饾櫔饾櫈饾櫒 饾櫓饾櫄 饾櫕饾櫄饾櫑饾櫑饾櫈饾櫂饾櫇饾櫓饾櫄饾櫍?
馃敼 Indien het niet mogelijk is om het 士Ied-gebed te verrichten in een gebedsplaats of moskee, zoals nu het geval is vanwege de Coronapandemie, is het mogelijk voor de moslim om het gebed gezamenlijk thuis te verrichten met zijn familie, of in zijn eentje zonder preek.
Er is overgeleverd dat wanneer Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) het 士Ied-gebed had gemist met de imam, hij zijn familie bij elkaar verzamelde en met hen het 士Ied-gebed verrichtte net zoals de imam dit deed.
馃敽 饾檼饾櫀饾櫍饾櫍饾櫄饾櫄饾櫑 饾櫖饾櫎饾櫑饾櫃饾櫓 饾櫇饾櫄饾櫓 士饾檮饾櫄饾櫃-饾櫆饾櫄饾櫁饾櫄饾櫃 饾櫕饾櫄饾櫑饾櫑饾櫈饾櫂饾櫇饾櫓?
馃敼 Het gebed kan vanaf 15/20 minuten na zonsopkomst worden verricht, tot kort voor het Dhoehr-gebed.[1]
馃敽 饾檭饾櫎饾櫄 饾櫃饾櫈饾櫄饾櫍饾櫓 饾櫇饾櫄饾櫓 士饾檮饾櫄饾櫃-饾櫆饾櫄饾櫁饾櫄饾櫃 饾櫓饾櫄 饾櫖饾櫎饾櫑饾櫃饾櫄饾櫍 饾櫕饾櫄饾櫑饾櫑饾櫈饾櫂饾櫇饾櫓?
鈻Het 士Ied-gebed kent geen Adhaan of Iqaamah
鈻Het gebed bestaat uit twee Raka士aat (gebedseenheden).
鈻Je begint het gebed zoals altijd met Takbierat ul-Ihraam (de eerste Takbier) en vervolgens spreek je 6 keer de Takbier uit (Allaahoe Akbar).[2]
鈻Aan het begin van de tweede Rak士ah spreek je 5 keer de Takbier uit.[3]
鈻Het gebed wordt hardop verricht.
鈻Het is aanbevolen om in de eerste Rak士ah Soerat al-A士la te reciteren of Soerat Qaaf.
鈻In de tweede Rak士ah is het aanbevolen om Soerat al-Ghaashiyah of Soerat al-Qamar te reciteren. Men mag uiteraard ook andere verzen reciteren.
鈻Het is geen voorwaarde om thuis een preek te houden.
馃敼 Het 士Ied-gebed is een opzichzelfstaande Soennah waaraan verschillende andere aanbevolen zaken zijn verbonden. Zo is het bijvoorbeeld een Soennah om het gebed gezamenlijk te verrichten in een gebedsplaats. Tevens is de preek na het 士Ied-gebed een Soennah.
Maar ondanks dat deze aanbevolen zaken komen te vervallen, zoals nu het geval is met de Coronacrisis, blijft het een opzichzelfstaande aanbidding die sterk aanbevolen is. Dus het uitvoeren van het 士Ied-gebed zonder de overige Soenan die hierbij horen ook uit te voeren, maakt nog steeds dat het gebed correct is en naar behoren kan worden uitgevoerd.
馃敽 饾檼饾櫀饾櫓 饾櫃饾櫈饾櫄饾櫍饾櫓 饾櫌饾櫄饾櫍 饾櫓饾櫄 饾櫃饾櫎饾櫄饾櫍 饾櫎饾櫏 饾櫃饾櫄 饾櫃饾櫀饾櫆 饾櫕饾櫀饾櫍 士饾檮饾櫄饾櫃?
鈻Laten blijken van vreugde en geluk
鈻Het verwennen van de gezinsleden met lekkernijen, nieuwe kleding en alles wat vreugde met zich meebrengt zoals cadeaus.
鈻Het feliciteren van familieleden, vrienden en kennissen met deze feestdag. (i.v.m. het Coronavirus volstaat een telefoontje of berichtje).
鈻Vergeet de armen en behoeftigen niet.
鈻Voorkom verspilling.
[1]聽Er is overgeleverd dat 士Abdoellaah ibn Busr, metgezel van de Profeet (vrede zij met hem), naar buiten ging op de dag van 士Ied ul-Fitr of al-Adhaa (om het 士Ied-gebed te verrichten met de mensen) en hij was niet tevreden met het uitstel van de imam waarop hij (士Abdoellaah) zei: 鈥淢et de Profeet waren wij op dit tijdstip al klaar met het gebed.鈥 En dat was op het tijdstip van de voormiddag. (Op het tijdstip van het聽Doeha-gebed).
[2]聽Dus in totaal heb je 7 keer de Takbier uitgesproken.
[3]聽Zonder de Takbier meegerekend van de overgang van de Soedjoed.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top