Het dodengebed verrichten voor jezelf

Tot de zaken die een slechte invloed hebben gehad op de jongeren van vandaag, en waar tijd en moeite in wordt gestoken zonder dat zij er enige baat bij hebben, is het zichzelf en anderen bezighouden met het classificeren van personen en groeperingen. Tijdens hun zittingen houden ze zich bezig met het indelen van hen in hokjes, het geven van benamingen, het vragen naar oordelen over hen, het (met of zonder aanleiding) innemen van standpunten over hen en het testen van de mensen op basis van deze benamingen.

Weet – moge jij beschermd worden van de ondergang – wanneer jij je dusdanig voelt aangetrokken tot het praten over anderen en het tot jouw doen en laten gaat behoren, dat jij dan net zo goed vier Takbieraat (het dodengebed) kan verrichten over jouw zoektocht naar kennis, begrip en zuiver hart. Als jij hier een vijfde Takbierah aan toevoegt, is daar niks op tegen vanwege het grote verlies wat jou is overkomen!

Imam Aboe Sinaan al-Asadie (244 H., moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als de student van kennis het lasteren van de mensen leert vóórdat hij religieuze kwesties leert, wanneer zal hij dan iets bereiken?”

(Tartieb ul-Madaarik)

Hou je bezig met dat wat van nut is en negeer datgene wat jou daarvan afhoudt.

Moge Allah onze toestand verbeteren.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top