Het gebed tijdens het reizen

Vraag:

Hoe zit het met het gebed tijdens het reizen ?

Antwoord:

Het is aanbevolen om tijdens het reizen de gebeden in te korten wanneer de afstand van de reis meer dan 80 km (ongeveer) is. De reiziger begint pas met het inkorten van het gebed wanneer hij zijn verblijfplaats heeft verlaten, en hij stopt direct met het inkorten van het gebed bij aankomst van zijn bestemming, als hij er 4 dagen of langer verblijft (de dagen van aankomst en vertrek niet meegerekend!).

• Maar wanneer de reiziger niet precies weet hoe lang zijn verblijf zal zijn, is het voor hem toegestaan om het gebed te blijven inkorten gedurende zijn gehele reis, totdat hij klaar is met het doel waarvoor hij is gaan reizen.

De grens van 4 dagen is volgens de wetscholen van Imam Maalik, Imam Ahmad ibnoe Hanbal en Imam ash-Shaafiʿie.
Er is overgeleverd dat Imam Maalik ibnoe Anas van ʿAtaa’ heeft overgeleverd dat hij Saʿied ibn ul-Moesayyib heeft horen zeggen:

“De reiziger wiens verblijf 4 nachten is, dient zijn gebed (normaal) te verrichten.” Maalik heeft hierover gezegd: “En dat geniet mijn voorkeur.”

(al-Moewatta’)

• Imam ʿAbdoellaah ibnoe Wahb, de leerling van Imam Maalik, heeft gezegd:

“Dat is het meest correcte wat ik heb gehoord (hierover). En wat de geleerden bij ons nog steeds van mening zijn, is dat de reiziger wiens verblijf 4 nachten duurt, zijn gebed normaal dient te verrichten.”

(al-Istidkaar)

• Imam ibnoe abie Zayd al-Qayrawaanie heeft gezegd:

“En indien zijn intentie (van de reiziger) is om (minimaal) 4 nachten te verblijven, of een periode waarin hij 20 gebeden dient te verrichten, dan dient hij zijn gebeden normaal te verrichten.”

(ar-Risaalah)

• Imam as-Shaafi’ie heeft hierover gezegd: “Indien de reiziger van plan is om 4 dagen en nachten te verblijven op een bestemming, dan dient hij zijn gebeden normaal te verrichten. Hierbij worden de dagen van zijn aankomst en vertrek niet meegerekend.”

– De geleerden van de Hanafi wetschool hanteren 15 dagen als grens. Zij zijn ook van mening dat het inkorten van het gebed een verplichting is en niet slechts een soennah.

• Het samenvoegen daarentegen is geen Soennah maar een permissie die Allah aan de dienaar verleent, als hij hiertoe behoefte voelt. Dit kan zich zowel tijdens het reizen als in de eigen woonplaats voordoen.

Imam ibnoe Battaal al-Maalikie heeft gezegd:

“De geleerden zijn tot de consensus gekomen dat een reiziger het verplichte gebed niet op/in een voertuig/rijdier mag verrichten, tenzij dit noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot de vrijwillige gebeden waarover de geleerden het over eens zijn dat het toegestaan is om deze te verrichten op/in een rijdend voertuig/dier ongeacht de richting dat het opgaat.”

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top