Het is ronduit verbazingwekkend..

Het is ronduit verbazingwekkend hoe bepaalde mensen uitgedoofde theologische veldslagen aangaande kwesties zoals de “Essentie en de Eigenschappen” (van Allah) alsook het bevestigen, ontkennen en (metaforisch) interpreteren (van de Eigenschappen van Allah) laten opleven in gebieden waar de leer rondom de theologie – of zelfs religiositeit in zijn geheel – is uitgestorven!

En het 𝐯𝐫𝐞𝐞𝐦𝐝𝐬𝐭𝐞 – en tegelijkertijd ook het 𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐚𝐦𝐩𝐳𝐚𝐥𝐢𝐠𝐞 van alles – is dat dit ook nog eens plaatsvindt in 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚, te midden van jongeren met een islamitische achtergrond die de religie van hun ouders en voorouders verwaarloosd hebben… te midden van bekeerlingen die recentelijk het geloof hebben betreden. Deze mensen hebben juist behoefte aan (onderlinge) 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐝! Maar de dwaling in hun methodiek heeft deze zogenaamde “predikers” ertoe gedreven om te beginnen met (materie) waarmee juist 𝐠𝐞ë𝐢𝐧𝐝𝐢𝐠𝐝 moet worden of wat misschien juist in het geheel 𝐯𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐞𝐧 zou moeten worden!

En hiermee zijn zij slechts Fitna-zaaiers. 𝐍𝐢𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫!

– 𝑺𝒉𝒂𝒚𝒌𝒉 𝑭𝒂𝒓𝒊𝒅 𝒂𝒍-𝑨𝒏𝒔𝒂𝒓𝒊 (1960 – 2010)

To top