Het uitspreken van al-Adhkar

“O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig”

(al-Ahzaab:41)

In vele overleveringen vinden we terug dat het uitspreken van bepaalde adhkaar (lofuitingen) een grandioze beloning kent. En eigenlijk is het best bijzonder om te zien hoe zo’n simpele en makkelijke daad, zo groot is bij Allah en een intense beloning kent.

Wat deze daad o.a zo bijzonder en groot in beloning maakt, is het feit dat slechts weinig mensen het uitvoeren ondanks de simpliciteit van de daad zelf.

De meerderheid is onachtzaam wat betreft het uitspreken van al-Adhkar, en de minderheid die het wel uitvoert is een succes toegekomen die slechts weinig mensen is gegeven.

“Gedenk Mij, dan zal Ik jullie gedenken.”

(al-Baqarah:152)

Kan een afbeelding zijn van ‎de tekst '‎۷ 囍 وَأشْكْرُوا لِى وَلَاتكفرُونِ‎'‎

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top