Jouw status hang niet af van jou bekendheid..

“En er zijn Boodschappers waarover Wij jou (O Mohammed) zeker reeds hebben verteld en er zijn Boodschappers waarover Wij jou niet hebben verteld.”

(Soerat an-Nisa: 164)

Jouw beloning bij Allah hangt niet af van je aantal volgers..

De profeet (vrede zij met hem) zei:

“De volkeren werden aan mij getoond, en ik zag een Profeet met een kleine groep mannen, een Profeet met een of twee mannen en een Profeet met helemaal niemand.”

(al-Bukhari en Muslim)

Desondanks waren zij allen Profeten, verheven tot de hoogste ranken bij Allah, moge de vrede en zegeningen van Allah met hen allen zijn.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top