Kennis opdoen: een reis zonder structuur of een weg van eeuwenlange methoden en tradities?

In het traditionele curriculum van de islamitische studies dat eeuwen lang een gewoonte was, zie je dat de student van kennis naast het memoriseren van de Koran, veel tijd moet besteden aan de wetenschappen van de Arabische taal en literatuur, Usul al-Fiqh en Fiqh. Andere vakken zoals Tafsir, Hadith en gedetailleerde kwesties over Aqiedah worden uitgesteld naar een later stadium.
Vaak wordt er dan gezegd: waarom moet men zoveel tijd doorbrengen in het bestuderen van ‘secundaire’ vakken? Waarom studeer je niet gelijk Tafsīr of Hadīth bijvoorbeeld?
Vragen zoals deze tonen de problematische opvatting over islamitische kennis die helaas verspreid is onder veel moslims. Men begrijpt niet precies welke rol de ‘Ulum al-Alah (de instrumentele studies), zoals de Arabische taal & literatuur en Usul-ul-Fiqh, hebben in het begrijpen van de religieuze teksten (Koran en Soennah).
Middels deze vakken leert men de context kennen van de verzen en Ahadith waardoor het begrip duidelijker en nauwkeuriger wordt. Deze wetenschappen zijn een soort filter waardoor je het verschil kunt zien tussen de brontekst zelf en een interpretatie van de brontekst, tussen teksten met eenduidige betekenis en meerduidige betekenissen, en tussen zaken waar consensus over bestaat en zaken waar meningsverschil over bestaat en over mag blijven bestaan. Pedagogisch gezien zijn deze ‘secundaire’ vakken dus de primaire!
En daarom zal je ontdekken dat mensen die op deze manier islamitische kennis hebben gestudeerd, lichtjaren vooruit zijn in het begrijpen van de Koran en Soennah op degenen die de Tafsir of Hadith binnen sprongen met zwakke of totaal geen basis in de primaire wetenschappen.
Men wilt vaak alles begrijpen en weten op de snelste en makkelijkste manier en snel dawah kunnen verrichten, waardoor de vreemdste afwijkingen in het praktiseren van het geloof waarheid worden en je uitspraken hoort waar de wenkbrauwen van menig student met de juiste fundering van gaan fronsen.
Als men tot de serieuze studenten van kennis wilt behoren en een rol wilt hebben in de dawah, prediking en onderwijs, dan dient hij ook de methodes te volgen die eeuwenlang gehanteerd werden in de islamitische kennis-instituten en Madaaris wereldwijd. Dát is het curriculum waaruit de grote geleerden van de Ahl us-Soennah zijn voortgevloeid.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top