Mag een vrouw witte kleren dragen?

Vraag:

Mag een vrouw witte kleren dragen?

Antwoord:

Vrouwen in al-Andalus en al-Maghreb landen waren gewoon om witte kleding te dragen. Dit op basis van de overlevering van de profeet ﷺ waarin hij de witte kleding aanbeveelt, hij zei:

Draag witte gewaden, want deze behoren tot de beste van jullie kleding. En wikkel jullie doden daarin.”

(Abu Dawud en at-Tirmidhie)

De Maliki geleerden begrijpen uit de hadith dat dit een algemene regelgeving is voor mannen en vrouwen.

En dat is waarom je vaak oude Marokkaanse vrouwen in het wit ziet als ze naar de moskee of Hadi/Umrah gaan. Omdat het dus aanbevolen is bij de Malikiyah.

 

culture : 13 mai 1958, campagne anti haïk en Algérie -- Zeinelle magazine

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top