Nog nooit heb ik stompzinnigere mensen gezien dan..

Imam Ibn al-Jawzī al-Hanbali (Moge Allah hem genadig zijn) zei:
“Nog nooit heb ik stompzinnigere mensen gezien dan de meeste van de Qossaas (sprekers die meer verhalen vertellen in hun lezingen dan dat zij zich focussen op islamitische kennis) in onze tijd. Hun zittingen worden bijgewoond door de leken (doorsnee moslims), waarin zij hen niet (vermanen met het) waarschuwen voor het drinken van alcoholische dranken, het plegen van ontucht, en het roddelen, noch houden zij zich bezig met het onderwijzen van de pilaren van het gebed, en de effecten en vruchten van aanbidding.
Echter, vullen zij hun tijd op met het spreken over al-istiwaa’ en de interpretatie van de Eigenschappen van Allah, en dat de Woorden van Allah behoren tot Zijn Essentie, waardoor degenen worden geschaadt (d.w.z. door de twijfels en diepgang omtrent deze kwesties) wiens harten daarvóór nog gezond waren.
Hetgeen wat slechts verplicht is om te weten voor de leek is dat hij gelooft in de 5 basisprincipes;* het geloof in:
(1) Allah,
(2) Zijn Engelen,
(3) Zijn neergezonde boeken,
(4) Zijn Boodschappers,
(5) en de dag des Oordeels. En dat hij overtuigt is van hetgeen de Vrome generaties zeiden: De Koran is het Woord van Allah, en is niet gecreëerd, en al-istiwaa’ is waarheid en de hoedanigheid daarvan is onbekend.
En weet, dat de Profeet (vrede zij met hem) de bedoeïenen niks oplegde behalve het geloof (daarin). En de metgezellen hebben nooit gesproken over substantie (Jawhar) en vormen/karakteristieken (a’rāď) (dit zijn onderwerpen die terugkomen in o.a. ‘ilm al-kalaam omtrent de discussies omtrent de Eigenschappen van Allah).
Wie dus sterft op hetgeen waar zij op sterven (d.w.z. zonder zich te verdiepen in deze zaken), die sterft als een veilige, gezonde gelovige vrij van innovatie. En wie zich waagt in de wilde zee terwijl hij niet eens kan zwemmen; diegene zal waarschijnlijk verdrinken.”
(Sayd al-Khatir)
* Het geloven in al-Qadar (voorbeschikking) valt hier onder het geloven in Allah

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top