Omwille van een rechtschapen man, zal Allah zijn kinderen..

Imam Mohammed Ibn ul-Moenkadir heeft gezegd: “Omwille van een rechtschapen man, zal Allah zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen beschermen en de huishoudens rondom hem. En zij zullen onder de Bescherming van Allah blijven.”
(Djaamie’ ul-’Oeloem w al-Hikam, blz. 187)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top