Aanbid jouw Heer in tijden van onachtzaamheid

Eén van de zaken die de positie van de dienaar bij Allah doet verheffen, zijn beloning doet vermeerderen en zijn geloof doet versterken, is het aanbidden en gedenken van zijn Heer in onachtzame tijden en op plaatsen waar de mensen nalatig zijn in het gedenken van hun Heer.

Dus wanneer jij je bevindt op een plek waarin mensen te druk zijn met het wereldse, door verdriet of plezier, wees dan niet onachtzaam zoals zij. Maar aanbid juist dan jouw heer, gedenk Hem, en reciteer Zijn Woorden. Want aanbidding in zulke situaties kent een hoge positie bij Allah.

Bovenstaande brengt ons op één van de geheimen die het nachtgebed met zich meebrengt. Dit gebed behoort tot één van de beste vrijwillige gebeden vanwege het feit dat deze plaatsvindt op een moment waarop mensen onoplettend zijn. De meeste mensen zijn dan aan het slapen en uitrusten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“O mensen, verspreid de Salaam, en geef voedsel te eten, en haal de familiebanden aan, en bid terwijl de mensen slapen, dan zullen jullie het Paradijs in vrede binnengaan.”

(at-Tirmidhie)

Een andere situatie waarin mensen vaak onoplettend zijn en het gedenken van Allah vergeten, is tijdens het winkelen. Op zulke momenten is de mens vaak enkel en alleen bezig met het wereldse. We moeten hier bewust van zijn door in zulke situaties Allah te gedenken, wat heel eenvoudig is en weinig tijd in beslag neemt. Hierdoor wordt je bij Allah gezien als één van zijn gedenkers.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Wie dan ook (van jullie) de markt binnentreedt en zegt: Laa ilaaha illAllaah, wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelkoe wa lahoel-Hamd, yoehyie wa yoemiet, wa hoewa Hayyoen laa yamoet, biyadih il-Khayr, wa hoewa ‘alaa koelli Shay’in Qadier (Er is geen god naast Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en aan Hem komt alle Lof toe. Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In Zijn handen is al het goede en Hij is over alles Almachtig.) Allah schrijft hem een miljoen goede daden toe, scheldt hem een miljoen zonden kwijt, en verheft hem een miljoen treden in rang.”

(at-Tirmidhie; er bestaat meningverschil over de authenticiteit van deze overlevering)

Het aanbidden van Allah in tijden waarin de mensheid onachtzaam is, kent een aantal voordelen. Imam Ibnoe Radjab al-Hanbali heeft de volgende voordelen benoemd in zijn boek “Lataaif ul-Maʿaarif”:

  1. Verborgenheid: Het aanbidden van Allah op momenten waarop iedereen bezig is met het wereldse kent een bepaalde vorm van verborgenheid. En Het verbergen van vrijwillige aanbiddingen is beter. (op deze manier is het makkelijker om de intentie zuiver te houden).

  2. Intensiteit: Tijdens zulke momenten is aanbidding moeilijker. De daden van aanbidding die lastig zijn voor de moslim brengen een grotere beloning met zich mee (Denk bijvoorbeeld aan het nachtgebed.). Eén van de redenen hierachter is het feit dat mensen elkaar beïnvloeden en elkaar meetrekken. Wanneer veel mensen een aanbidding verrichten en Allah gehoorzamen, wordt het automatisch makkelijker voor de rest om hetzelfde te doen. Maar wanneer de meerderheid onachtzaam is en laks is in de aanbidding, zal het uiteraard moeilijker zijn voor de minderheid om wel op te staan voor de aanbidding van Allah vanwege het feit dat weinig mensen hen voor zijn gegaan. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Aanbidding tijdens al-Hardj (tijden van Fitnah) staat gelijk aan een emigratie naar mij.”

    (at-Tirmidhie)

De reden hiervoor is het feit dat men ten tijde van al-Fitnah sneller geneigd is om zijn begeerten te volgen en zich af te wenden van zijn religie.

  1. Bescherming van de gemeenschap: Iemand die Allah gehoorzaamt temidden van een gemeenschap die zich kenmerkt met zondigheid en losbandigheid, weerhoudt zijn gemeenschap van moeilijkheden en beproevingen. Deze rechtschapen persoon dient als het ware als een schild voor zijn gemeenschap, vanwege zijn aanbidding in tijden waarin de rest dat niet doet.

Een aantal van de vrome voorgangers zei: “Degenen die zich tussen de onachtzame mensen bevindt, terwijl hij Allah gedenkt, is als een beschermer van een verloren groep. En was het niet door de aanwezigheid van degenen die Allah gedenken tussen de mensen, dan was de mensheid verloren.”

We bevinden ons in het midden van de zomervakantie met hoge temperaturen waarin men vaak bezig is met leuke dingen en met het wereldse. Laten we juist nu de aanbidding van Allah niet vergeten ondanks de moeilijkheden die deze temperaturen met zich meebrengen en ondanks het plezier dat we willen hebben. Laten we actief zijn in onze aanbidding, onze intenties zuiveren en Allah gedenken ongeacht de periode waarin we ons bevinden en onze omstandigheden.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top