Overlijdensbericht Sh. Mohammed al-Tahir Ait Aljat

Afgelopen nacht is de vooraanstaande Algerijnse geleerde Sheikh Mohammed al-Tahir Ait Aljat al-Hasani al-Maliki op 107-jarige leeftijd heengegaan. Hij vervulde de rol van erevoorzitter bij de Vereniging van Algerijnse Geleerden en was tevens het hoofd van de Nationale Fatwa Commissie, alsook van de Commissie voor de Islamitische Maankalender en Tijdstippen in Algerije. Als een prominent geleerde van de Maliki-school, wijdde hij zijn leven aan de verspreiding van kennis en het uitdragen van de islamitische boodschap (Dawah), terwijl hij zich toewijdde aan zijn werk zonder te zoeken naar media-aandacht.

Geboren in 1917, startte hij op jonge leeftijd met het geven van onderwijs en religieuze uitspraken (fatwa’s). Hij was actief betrokken bij de Algerijnse Revolutie in 1956, in het bijzonder nadat Frankrijk zijn Zawiya, een religieuze school waar hij een gerenommeerd wetenschappelijk instituut had gevestigd, had verwoest. Hij was de auteur van verschillende werken op diverse gebieden.

Sheikh Mohammed al-Tahir stond onder streng toezicht van Frankrijk en werd door hen vervolgd. Dit leidde ertoe dat hij naar Tunesië en later naar Libië uitweek, waar hij verantwoordelijk was voor het onderwijs van studenten in religieuze studies. Ik had voor het eerst naar de Maliki Fiqh lessen geluisterd door middel van zijn opgenomen lessen in het uitleg van Ibn Abi Zayd al-Qayrawani.

Zijn zoon, Shaykh Mohammed al-Saleh, is een maand geleden, in mei 2023, op 85-jarige leeftijd overleden.

Moge Allah hem begenadigen met Zijn overvloedige genade.

Het overlijden van deze grote imam en schriftgeleerde is een groot en pijnlijk verlies voor de wetenschap en studenten; een pilaar van kennis en deugd is heengegaan.

 

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top