Reflectiemoment

Sta even stil bij de manier hoe veel moslims met elkaar vandaag de dag omgaan op FB en andere social media platfora; vijandigheid, ongemanierdheid, haat, slechte vermoedens en betichtingen naar elkaar toe. Dit allemaal van doorsnee-moslims (leken) die deze houding jegens hun broeders en zusters hebben omdat ze van elkaar verschillen in theologische kwesties die in beginsel enkel binnen studie-kringen worden besproken (tussen geleerden en studenten die religieuze kennis opdoen). Dit zijn geen onderwerpen die op social media tussen de leken besproken moeten worden, laat staan dat leken onderling daarover gaan discussiëren en elkaar daarop gebaseerd onrechtmatig gaan bejegenen, sterker nog; zelfs geleerden en predikers van de andere partij onrechtmatig gaan bejegenen.

Heel vaak wordt gezegd; “Ja, de salaf dit en de salaf dat..” Ten eerste jij bent niet de salaf. Ten tweede, de salaf waren de geleerden van de eerste generaties. Maar, wat velen vergeten is dat je ook gewoon leken had in die tijd. Die spraken Arabisch, en begrepen Arabisch; echter leed dat bij hen alsnog niet tot dat zij op de stoel gingen zitten van de geleerden en gingen discussiëren over delicate theologische kwesties. Vandaag de dag zien we echter dat jongeren die niet eens Arabisch begrijpen, laat staan spreken, over al deze kwesties meepraten waar de geleerden eigenlijk enkel onderling over dienen te spreken (zij zijn degenen die namelijk bevoegd zijn om religieuze oordelen te onderbouwen en te vervaardigen). Het kan zijn dat jij een mening volgt van de geleerde die jij volgt. Dat betekent echter niét dat jíj dit moet gaan bediscussiëren. Jij bent namelijk slechts een volgeling in deze uitspraak; en niet degene die alle tools bezit om deze kwesties te analyseren. Ook al begrijp je de kwestie en ken je de argumenten; dat betekent niet dat je bevoegd bent!

Als moslims zijn we broeders en zusters van elkaar. We vermoeden het goede van elkaar, gaan met elkaar in gesprek, en indien wij het met elkaar oneens zijn dienen we ook respectvol en broederlijk met elkaar in gesprek te blijven. Ook jouw broeders en zusters die niet dezelfde stroming volgen of dezelfde shaykh volgen als jij hebben rechten, en daarover zullen wij ook over worden gevraagd. Wees je daar van bewust!

De meesten van ons zijn zeer respectvol naar hun niet-moslim collega’s, buren en kennissen (en terecht natuurlijk!), maar waarom kunnen we dat niet opbrengen richting onze broeders en zusters in het geloof; die allen getuigen van “Lā ilāha illa Allāh”?!

Moge Allāh de harten van de moslims verenigen op het goede en ons behoeden voor verdeeldheid en de listen van de shaytān. Amīn.

Tarek Khater

To top