Sheikh Mawloud as-Sarierie over het stemmen

Met de verkiezingen aanstaande vragen de moslims zich af wat zij precies moeten doen? Moeten zij nu wel of niet stemmen? En hoe zit het met de geluiden die zij hier en daar opvangen over het verbod op stemmen en dat het een vorm van Shirk is? Het eerste wat mensen moeten weten is dat dit soort vragen niet besteed zij aan iedereen. Niet elke eigenaar van een website of Facebook-pagina die zijn mening over een religieuze kwestie deelt, is betrouwbaar en deskundig. Wie echt geïnformeerd wil worden over religieuze kwesties, moet de mensen van kennis raadplegen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Vraag het maar aan degenen die kennis hebben, indien jullie (het) niet weten.

(Soerat an-Nahl: 43)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

Wanneer een zaak van veiligheid of angst tot hen komt, verspreiden zij het (onder de mensen). Maar als zij het aan de Boodschapper hadden voorgelegd en aan de gezaghebbers onder hen, dan zouden de onderzoekers onder hen het hebben begrepen.”

(Soerat an-Nisaa’: 83)

Ook vandaag zijn er mensen die qua kennis en kunde tekort komen, maar er niet voor terugdeinzen om foute informatie onder mensen te verspreiden. Zouden zij echter de gezaghebbers (lees: moslimgeleerden) raadplegen, dan waren zij tot andere inzichten gekomen. Naar aanleiding hiervan hebben wij contact gezocht met de grote Marokkaanse Schriftgeleerde Mawloed as-Sarierie. Het resultaat van ons gesprek van 16 februari 2017 met hem lees je hieronder:

Interviewer: “Sheikh, over een aantal dagen vinden de verkiezingen plaats in Nederland. Eén van de deelnemende partijen is een extreemrechtse partij die openlijk aangeeft tegen de Islam te zijn. Ook zijn er andere partijen die opkomen voor de rechten van moslims. Wat dienen wij als moslims te doen? En mogen wij meedoen met het stemmen?”

Sheikh: “Jullie zijn in dit geval islamitisch verplicht om mee te doen. Dit om niet alleen schade aan de moslims te voorkomen, maar ook aan het geloof. Daarom is het verplicht voor de moslims om zich allen te verenigen en na te denken over een manier om mensen te steunen die opkomen voor de Islam. Aangezien deze partij zich openlijk keert tegen de Islam, moeten de moslims zich daartegen verzetten met alle mogelijke middelen.”

 

Interviewer: “Hoe wordt zoiets onderbouwd vanuit de islamitische jurisprudentie?”

Sheikh: “Degenen die van mening zijn dat het niet toegestaan is om schade die moslims wordt toegebracht weg te nemen, moeten het bewijs aanleveren. Dit geldt niet voor iemand die voornemens is om moslims voor reële schade te behoeden. Hij probeert namelijk zijn islamitische plicht te vervullen.”

 

Interviewer: “Als de moslims geen schade wordt berokkend, mogen zij nog steeds meedoen met het stemmen?”

Sheikh: “Dit is afhankelijk van de situatie. Dit moet vanuit alle invalshoeken worden bestudeerd. Als het een religieus voordeel oplevert, dan is het vereist om mee te doen. Is er geen religieus voordeel mee gemoeid, dan is het slechts toegestaan. In andere situaties kan het weer een ander oordeel krijgen afhankelijk van de context en omstandigheden. Het is onmogelijk om vanuit de (islamitische) jurisprudentie een algemeen oordeel te vellen over dit soort veranderlijke en afwisselende zaken. Er moet namelijk steeds een afweging worden gemaakt tussen de voordelen en nadelen.”

 

Interviewer: “Sommige jongeren zijn van mening dat stemmen in strijd is met Tawhied (d.w.z. monotheïsme).”

Sheikh: “Dit heeft er niets mee te maken. Het betreft hier één specifieke zaak, namelijk dat deze partijen de verkiezingen als middel gebruiken om de moslims schade te berokkenen. Dit is waar het om gaat. Zelfs als dit middel (lees: verkiezingen) verboden zou zijn, en hierover valt te twisten, dan zal het in dit soort situaties toegestaan zijn.”

 

Interviewer: “Dus dit onderwerp heeft niets te maken met ʿAqiedah (d.w.z. geloofsleer), maar met de Fiqh (d.w.z. jurisprudentie)?”

Sheikh: “Klopt, dit is een pure Fiqh-kwestie. Ik vraag mij werkelijk af of degenen die een verbod proclameren en de wereld vullen met hun geschreeuw, of zij een ander middel kunnen aanwijzen?”

Interviewer: “Nee.”

Sheikh: “Als zij geen ander middel hebben, dan maken zij de weg vrij voor deze islamofobe partijen om moslims kwaad te berokkenen en moskeeën te sluiten. Is dit volgens hen waar de islamitische jurisprudentie voor staat? Is dit waar de Islam voor staat? Waar blijft zoiets als ‘het wegnemen van de schade’, wat een basisprincipe is binnen de Islam? Waar blijft het verdedigen van het geloof, de belangrijkste religieuze doelstelling? Het is belangrijk voor de jongeren om onderscheid te maken tussen hoofd- en subonderdelen van Fiqh. Als zij daartoe niet in staat zijn, dan dienen zij dit te leren. Hebben zij geen zin om te leren, dan moeten zij voor hun vragen terugkeren naar de mensen van kennis.”

To top