Tawheed: Een Levendige Praktijk

Een uiting van het geloven in Tawheed (de eenheid van Allah) is het tonen van medeleven jegens de gelovigen en het meevoelen met hun tegenslagen, alsof hun pijn onze eigen pijn is.
Een andere uiting van Tawheed is het beschermen van de gelovigen tegen alles wat hen schaadt, voor zover wij daartoe in staat zijn, en het vermijden van alles wat hun vijanden versterkt. Het is onze plicht om hen te steunen en te beschermen met al onze kracht.
Een uiting van Tawheed en het volgen van de Sunnah is het steunen van de onderdrukten, het verdedigen van hun rechtvaardige zaak en actief voor hen opkomen. Het is onze roeping om rechtvaardigheid te bevorderen en te strijden voor degenen die onrecht wordt aangedaan.
Een volmaakte uiting van Tawheed is het aanhoudend smeken tot Allah, het vaak onze toevlucht zoeken bij Hem om de ellende van onze broeders en zusters te verlichten. We bidden om hun kracht in moeilijke tijden en vragen om gerechtigheid tegen de koloniale onderdrukkers die hun leed veroorzaken.
Echte Tawheed betekent een diepe en hechte band met Allah, het streven naar alles wat Zijn tevredenheid brengt en volledig op Hem alleen vertrouwen. Het is niet slechts een verzameling theorieën en regels om te leren, maar een levendige praktijk die ons hele bestaan doordringt. Het is de toewijding om naar deze eenheid te leven en te handelen in al onze daden en woorden, om zo de ware betekenis van Tawheed te realiseren.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top