Vasten op de zaterdag wanneer deze samenvalt met de dag van ʿArafah enʿAshoeraa’?

Vraag:
Wat is het oordeel over het vasten op de zaterdag wanneer deze samenvalt met de dag van ʿArafah enʿAshoeraa’ ?

Antwoord:
De geleerden zijn het overeens dat het vasten op de zaterdag (zonder de dag voor of na) is toegestaan wanneer de intentie is om dagen van de Ramadaan in te halen, als boetedoening, Nadhr (gelofte) of wanneer deze samenvalt met een aanbevolen vastendag zoals de dag van ʿAshoeraa’, de dag van ʿArafah, al-Ayyaam al-Biedh )de witte dagen(, de 10 dagen van Dhoel-Hiddjah of de maanden Shaʿbaan en al-Moeharram.

Het is ook toegestaan om de zaterdag te vasten wanneer dit valt binnen het vastenpatroon van iemand, zoals degenen die standaard om de dag vasten (Siyaam Dawoed).

Volgens de meerderheid van de geleerden (Hanafi-, Shaafiʿie, en Hanbali wetscholen) is het Makroeh (afgeraden) om alleen op de zaterdag zonder dat het samenvalt met bovengenoemde dagen te vasten, en dit op basis van de volgende aflevering van de Profeet (vrede zij met hem):

“Vast niet op de zaterdag, behalve als het jullie verplicht is gesteld. Als iemand van jullie slechts beschikt over de twijgen van een boom of een druifsteel, laat hem dan hierop kauwen (om zodoende zijn vasten te verbreken).”

(Aboe Daawoed)

Echter bestaat er consensus onder de geleerden dat het afkeurenswaardige vervalt wanneer men ook de dag voor of na de zaterdag vast.
Imam Maalik is echter van mening dat het vasten op de zaterdag (met of zonder reden) niet afgeraden is, maar dat het juist is toegestaan vanwege de zwakheid van bovenstaande overlevering. Imam Maalik heeft de overlevering als zwak geclassificeerd en zelfs als ‘gelogen/verzonnen’ beschouwt. Naast Imam Maalik zijn ook andere geleerden van mening dat deze overlevering behoort tot de zwakke overleveringen waaronder; Imam Az-Zuhri, Imam Al-Layth ibn Saʿd Imam Al-Awzaaʿie, Imam Yahyaa Al-Qattaan, Imam Aboe Dawoed, Imam An-Nasaa’ie, en Imam At-Tahaawi.

Samengevat: De aanbevolen vastendagen (zoals ʿAshoeraa’ enʿArafah etc.. ) blijven altijd aanbevolen om te vasten, ongeacht op welke dag deze vallen.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top