Vastgenageld aan sociale media..

Het gevaar van de zonden is enorm. De ernst daarvan mag niet onderschat worden: Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen van de mensen hebben verworven, zodat Hij (Allah)  hen iets laat proeven van wat zij hebben gedaan, opdat zij zullen terugkeren.
(Soerat al-Baqarah: 143)

Een van de vrome voorgangers zei:

“Het loon van de zonden is:
• zwakte in de aanbidding,
• een benauwd leven
• en het bemoeilijken van het genot.”
Hem werd toen gevraagd: “Wat wordt bedoeld met ‘het bemoeilijken van het genot?”

● Hij zei: “Telkens als hij te maken heeft met een Halal-genot komt er iets wat voor hem het genot vermindert.”

Het is werkelijk triest om vandaag de dag te zien hoeveel jongens en meisjes zich diep verzuipen in de lusten, blindelings volgen van de mode, de hele dag vastgenageld zijn aan sociaal media om onzin te volgen, te delen en te liken. En het volgen van iedere verdorven en ordinaire man of vrouw.

Besef goed waar je mee bezig bent, verdoe je tijd niet maar benut je tijd met datgene wat jou baat in dit leven en in het Hiernamaals.

Moge Allah ons leiden en standvastig houden.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top