‘Pas op! Vermijd het hangen op de straat.’

Een van de zaken die de profeet heeft benadrukt en ons heeft geleerd is: Hoe een persoon zich moet gedragen op straat

De Profeet (vrede zij met hem) zei:

‘Pas op! Vermijd het hangen op de straat!’

De jongemannen zeiden tegen de Profeet (vrede zij met hem): ‘O Boodschapper van Allah, we zitten hier omdat we geen andere plek hebben om te praten met elkaar.’
En de Profeet (vrede zij met hem) antwoordde toen:

‘Als jullie echt niet ergens anders heen kunnen, geef dan in ieder geval de straat zijn recht!’

Zij vroegen toen: ‘Wat is het recht van de straat, O Boodschapper van Allah?’

Hij (vrede zij met hem) zei:

‘Dat jullie:
– jullie blikken neerslaan,
– geen schade toebrengen,
– de vredesgroet beantwoorden,
– en het goede bevelen en het slechte verbieden.’

(al-Bukhari en Muslim)

“𝗚𝗲𝗲𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗮𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗲𝗯𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻” is het voorkomen dat je overlast en ergernissen veroorzaakt op straten en wegen. Dit recht omvat alles dat andere mensen kan irriteren of boos kan maken of schade aanbrengt zoals iemands bezittingen vernielen. Het is verboden in de islam om enige vorm van schade te veroorzaken bij de mensen.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Al-Imaan (het geloof) bestaat uit meer dan zeventig vertakkingen. De hoogste gradatie is het zeggen van: “Laa ilaaha illAllaah”, en het laagste is 𝗵𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘄𝗶𝗷𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗶𝗲𝘁𝘀 𝘀𝗰𝗵𝗮𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗴. En schaamte is een onderdeel van al-Imaan.”

(Muslim)

De profeet leert ons om zelfs een tak (klein obstakel) die op de weg ligt, weg te halen, hoe kan het dat sommigen in plaats van schadelijkheden weghalen, deze zelf toebrengen en mensen tot last zijn?!

De islam leert ons dat al onze uitspraken en handelingen een positieve insteek dienen te hebben, ze moeten leiden tot verbetering en vooruitgang, en niet tot vernieling en achteruitgang.

Allah zegt:

“𝗘𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝗳 𝗲𝗿 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗼𝗺 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗳 𝗼𝗽 𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲 𝘁𝗲 𝘇𝗮𝗮𝗶𝗲𝗻, 𝘄𝗮𝗮𝗿𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗵𝗼𝘂𝗱𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗳𝘇𝗮𝗮𝗶𝗲𝗿𝘀.”

(Soerat al-Qasas:77)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top