Vijf belangrijke zaken om de Ramadan te verwelkomen

In dit stuk deel ik graag met jullie vijf belangrijke punten ter verwelkoming van de Ramadan. Ik druk iedereen op het hart deze zaken uit te voeren, alvorens de maand Ramadan begint.

1. Verricht smeekbeden. Smeek Allah om ons de maand Ramadan te laten meemaken, om ons te leiden naar het verrichten van goede daden daarin en om deze van ons te aanvaarden en te accepteren.

2. Verwelkom de maand met een oprechte en zuivere intentie om het goede te doen. Dit doe je door in je hart de intentie op te wekken om goede daden te verrichten tijdens de Ramadan. Het was de gewoonte van Imam Ahmad om het volgende te zeggen tegen zijn zoon ʿAbdoellaah:

“Intendeer het goede! Zelfs wanneer je het niet verricht, wordt de goede intentie voor jou als een goede daad neergeschreven.”

De intentie die voordeel oplevert is onder te verdelen in:
– een algemene intentie om het verrichten van goede daden te vermeerderen en;
– een specifieke intentie waarbij je in je hart de wil opwekt om bepaalde aanbiddingen te verrichten, zoals het vermeerderen van Koranrecitaties, het gedenken van Allah, het geven van liefdadigheid, het nachtgebed, enzovoort.
En meestal slaagt een persoon er niet in om zijn doelen te behalen, behalve als hij ze duidelijk bepaalt en afbakent.

3. Besef dat de daden die je wilt verrichten tijdens de Ramadan in jouw voordeel zijn. Ze komen enkel jou ten goede. Jouw daden doen het bezit van jouw Heer niet vermeerderen. Alles wat je doet aan goedheid is omwille van jouw eigen succes en redding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degene die goede daden verricht, doet dit voor zichzelf. En wie het slechte verricht, dit is nadelig voor hem.”

(Soerat Foessilat: 46)

Hij, de Verhevene, zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“Wie geleid wordt, wordt slechts geleid ten bate van zichzelf. En diegene die afdwaalt, dwaalt slechts ten nadele van zichzelf af.”

(Soerat al-Israa’: 15)

Wanneer je dit leert en begrijpt en je hart hierop focust, zal je bewust de tijd van Ramadan aangrijpen om dichterbij Allah ‎te komen en zal je je afwenden van alle woorden en daden die jou niet van nut zijn.

4. Jezelf klaarstomen voor deze maand door de regelgeving ervan te bestuderen en vragen te stellen over de zaken die niet duidelijk zijn. Alvorens een daad te verrichten, moet men de regelgeving daaromtrent kennen. Als je wilt dat jouw vasten correct is en aanvaard wordt, verricht dan niets waarvan je niet weet of het aanvaard of verworpen wordt, behalve nadat je de mensen die daar kennis over hebben raadpleegt. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Vraag het aan degenen die kennis hebben, indien jullie het niet weten!”

(Soerat an-Nahl: 43)

5. Heb een vastberaden intentie om berouw te tonen in de Ramadan en spijt te hebben van je zonden, en heb het rotsvaste voornemen om te stoppen met deze zonden.

Moge Allah ons vergeven, zegenen, en alle goede daden van ons accepteren.

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top