“Voor jullie jullie godsdienst, en voor mij mijn godsdienst.”

Het imiteren van niet-moslims in zaken die betrekking hebben op hun religie, zoals hun religieuze feestdagen, rituelen en symbolen is islamitisch gezien niet toegestaan. Dit geldt ook voor gebruiken die verbonden zijn aan hun religieuze feestdagen zoals het opzetten en versieren van kerstbomen.[1]

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En degenen die geen valsheid bijwonen, en wanneer zij voorbijkomen aan (mensen die zich schuldig maken aan) nutteloos gepraat, dan lopen zij er edelmoedig aan voorbij.”

(Soerat al-Foerqaan: 72)

De metgezel ʿAbdoellah ibn ʿAbbaas zei:
“Valsheid in dit vers slaat op de feestdagen van de polytheisten.”

Dit aangekondigde verbod is algemeen van aard, ongeacht de intentie die iemand hierbij heeft. De kerstboom is van oorsprong een heidens gebruik. Sinds de 16e eeuw is het een onderdeel geworden van de christelijke feestdagen. Wat betreft de opmerking dat ook areligieuze mensen deze dagen een kerstboom in huis hebben, hierop is het antwoord dat wanneer een bepaald gebruik in de oorsprong gerelateerd is aan een bepaalde religie, dit verboden is en blijft ongeacht wie dit bezigt. Dit islamitische principe is algemeen van aard en geldt voor alle religieuze gebruiken van anderen. Gaat het daarentegen om algemene gebruiken en gewoontes die niet gekoppeld zijn aan een bepaald geloof, dan is er niets op tegen om hieraan mee te doen.

En Allah weet het beste.

(11 december 2018)

 

[1] Dit alles behoort tot onze religieuze overtuiging en hier genieten wij alle vrijheid in. De moslims dienen zich niet in het nauw te laten drijven door bepaalde mediakanalen die als doel hebben om de moslims monddood te maken. Zo hebben wij enkele weken terug gezien hoe bepaalde mediakanalen en politieke partijen op hun achterste poten zijn gaan staan nadat bekend werd dat een school de kinderen het gebed lieten verrichten tijdens een moskeebezoek. Dit voorval heeft zelfs binnen de tweede kamer de nodige aandacht gekregen. De betreffende politieke partijen spraken vol afschuw over dat kinderen ‘opgelegd’ wordt om religieuze handelingen te verrichten in de vorm van het gebed.
In het verlengde hiervan zeggen wij:
Net zoals dat het recht is van deze kinderen om ze niet te dwingen mee te doen aan (islamitisch) religieuze rituelen, is het ook het recht van de moslims en hun kinderen om zich te houden aan hun religieuze normen en identiteit door niet mee te doen aan deze religieuze feestdagen. Dit kan en mag hen niet opgelegd worden. Niet op school, noch elders.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top