Vragen over Gebed (Instagram verhalen)

Vraag:

Mag ik voor een biddende persoon lopen?

Antwoord:

Het is verboden om voor een biddende persoon te lopen, omdat je de ruimte waarop hij bidt moet respecteren. Om die reden is het voor de biddende persoon aanbevolen om een afscherming te plaatsen, zodat men daarmee rekening houdt.


 

Vraag:

Mag ik, bijvoorbeeld op straat, met schoenen bidden?

Antwoord:

Als je schoenen rein zijn, dan is het toegestaan om ermee te bidden.


 

Vraag:

Moet ik de Adhaan doen als ik alleen bid?

Antwoord:

Nee, omdat er niemand is voor wie die Adhaan (oproep) bedoeld is. De Iqamah is wel aanbevolen.


Vraag:

Als ik twee gebeden heb gemist, welke bid ik dan als eerst?

Antwoord:

Je bidt in de volgorde van de gemiste gebeden.


Vraag:

Mag ik in sujood Koran lezen?

Antwoord:

Het is aanbevolen om tijdens de sujood dua te doen. Het is afgeraden om tijdens de sujood Koran te lezen, tenzij dit met de intentie van du’a gebeurt.


Vraag:

Mag ik (Tahiyat-ul-Masjid) bidden tijdens de vrijdagpreek?

Antwoord:

In de Maliki en Hanafi wetsschool is het niet toegestaan om tijdens de vrijdagpreek te bidden. Bij binnenkomst moet men gelijk gaan zitten en naar de Imam luisteren.


 

Vraag:

Mag ik het Ishaa gebed ook vlak voor het Fajr gebed bidden?

Antwoord:

Het Ishaa gebed dient uiterlijk te worden gebeden in het eerste deel van de drie delen van de nacht. Het mag enkel uitgesteld worden tot een later moment als daarvoor een geldig excuus bestaat.


 

Vraag:

Mag ik het Ishaa gebed meteen na het Maghreb gebed bidden in de zomer?

Antwoord:

Wanneer het Ishaa gebed erg laat gebeden wordt en men een goede reden heeft om dit niet uit te stellen, kan dit direct na het Maghreb gebed worden gebeden. Dit is echter een uitzonderingsgeval en mag geen gewoonte zijn.


 

Vraag:

Mag een imam bidden met een andere riwayah dan wat men gewend is?

Antwoord:

Het is toegestaan, maar afgeraden wanneer het twijfel of onrust veroorzaakt bij de mensen.


 

Vraag:

Wat is de positie van Sadl binnen de Maliki-wetschool?

Antwoord:

Sadl: armen hangend naast de lichaam tijdens het gebed is een erkende positie binnen de maliki madhab en heeft de voorkeur bij een groot aantal van hen en noemen het als aanbevolen.

Imam Ibnu Abdulbar al-Maliki zegt: “Het plaatsen van de rechterhand over de linker in het gebed of de handen laten zakken aan de kant, elk van hen zijn Soennah in het gebed.”

(al-Kafi fi Fiqh ahl-al-Madinah)


 

Vraag:

Is het toegestaan om  Taqabala Allah of Allah iqbel te zeggen na het gebed?

Antwoord:

Dat is geen probleem behalve als men denkt dat daar een specifieke beloning voor is en een vaste gewoonte van maakt.

 


 

Vraag:

Is het om soennah gebede Djama’a of alleen te bidden?

Antwoord:

Het soennah gebed mag gezamenlijk verricht worden zolang:

  • het geen vaste gewoonte wordt,
  • dat er niet veel mensen meedoen,
  • geen bekende plaats anders is het afgeraden.

Bij specifieke soennah gebeden zoals (fadjr/shaf’/witr) is het geliefd om niet gezamenlijk te verrichten.


 

Vraag:

Mag een vrouw het gebed leiden met vrouwen onderling in de Maliki Madhab ?

Antwoord:

In de Maliki wetschool is het niet toegestaan voor een vrouw om het gebed te leiden voor andere vrouwen. Het gebed wordt als ongeldig gezien.

Shafi’i & Hanbali: toegestaan

Hanafi: afgeraden

Maliki: verboden.


 

Vraag:

Wat is de reden dat de voeten tegen elkaar moeten tijdens het gebed?

Antwoord:

Voeten tegen elkaar in het gebed is sterk aanbevolen (niet verplicht).

Waarom?

1- De engelen staan in een nette rij tijdens hun aanbidding.

2- Dat de moslims elkaars nabijheid voelen en dat ze 1 ummah zijn en op elkaar kunnen rekenen.

3- Het leert de moslims orde te brengen in zijn leven door het gebed te perfectioneren.

De profeet ﷺ keerde zijn gezicht naar de mensen en zei driemaal:

“Maak jullie rijen recht! Want bij Allah, of jullie maken jullie rijen recht of Allah zal jullie harten van elkaar vervreemden.”

(Abu Dawud)


 

Vraag:

 Is dua al-Istikhara voldoende als je vanwege je periode het gebed niet kunt verrichten ?

Antwoord:

Precies, dat is de manier hoe een vrouw tijdens haar periode istikhara moet verrichten. Dua zonder het gebed.


 

Vraag:

Ontzettend veel sprekers deze dagen, hun kunnen wij als leken het beste filteren.

Antwoord:

Wat belangrijk is bij een spreker is dat hij een waardige studie heeft genoten in de islamitische wetenschappen, ervaring heeft, in contact is met de mensen van kennis in het land, diversiteit van de gemeenschap begript, en dat hij vertrekt vanuit de soennitische leer in zin doceren en prediken.

Dat betekend dat hij zich baseert op de erkende 4 wetscholen van Ahlus Sunnah.

Een spreker die zin volgers alleen voedt met het oordelen over anderen en hen bezighoudt met het classificeren van mensen en hen in hokies plaatsen, daar moet je van weg blijven. Dit gebeurt vaak onder mooie termen zoals “verdedigen van de Tawhid en Soennah” “volgen van de salaf” wat als een luchtspiegeling is. De dorstige denkt dat het water is, totdat hij het nadert en vervolgens ontdekt dat het niets is.


 

Vraag:

Volgens werlke madhab is umrah verplicht en bij welke sterk aanbevolen?

Antwoord:

Maliki & Hanafi: Sterk aanbevolen.

Shafi’i & Hanbali: Verplicht.


 

Vraag:

Als ik als vrouw in het openbaar bid zonder mijn gezicht en handen te bedekken terwijl er niet mahram aanwezig zijn, langslopen en kijken. is mijn gebed nog geldig?

Antwoord:

Je gebed is geldig. Je dient altijd op zoek te gaan naar een rustige plaats waar je kan bidden, als dat niet mogelijk is en je vreest dat de tijd zal verstrijken dan is het verplicht om op die manier te bidden.

Vraag:

Als ik bij de zee ben en het is tijd om te bidden en ik ben ver van huis. Bid ik staand of zittend als vrouw?

Antwoord:

Het is verplicht om je verplichte gebeden staand te verrichten . Als een vrouw buitenshuis zittend bidt zonder geldige reden is haar gebed ongeldig.


 

Vraag:

Is het toegestaan voor mannen om met broek te bidden ?

Antwoord:

Zolang de Awrah bedekt is maakt het niet uit welke kledingstuk het is. Het gebed verrichten in broeken is geldig zonder enige meningsverschil.


 

Vraag:

Is het als moslima verplicht om met jurk te bidden of is een wijde broek ook toegestaan?

Antwoord:

Nee het is niet verplicht om een jurk te dragen tijdens het gebed, het gaat erom dat je Awrah bedekt is.

  • Het is dus toegestaan om het gebed te verrichten in een wije broek.
  • Het is afgeraden om het gebed te verrichten in strakke kleding.

 

Vraag:

Moet een vrouw na haar menstruatie een gebed verrichten van 2 raka’at?

Antwoord:

Nee het is niet verplicht. Er bestaat geen overlevering of een specifieke regelgeving dat dit aanbevolen of verplicht is.

Als ze een algemene vrijwillige gebed wilt verrichten na dat zij de wassing heeft verricht dan is dat alleen maar goed.


 

Vraag:

Als de imam tijdens de vrijdagpreek even gaat zitten tussen de 2 preken, wat kan men het beste zeggen.

Antwoord:

Het beste wat je dan kan doen is du’a (smeekbede) verrichte in je eigen woorden. Er bestaat geen specifieke Dhikr (loftuiting) of du’a hiervoor.


 

Vraag:

Tahiyah al-Masjid stoppen als het verplichte gebed begint?

Antwoord:

Tahiyyat ul-Masjid komt dan gelijk te vervallen.

Het is in deze situatie de bedoeling dat men zich aansluit bij het gezamenlijke gebed en het is dan niet toegestaan om de Tahiyyat ul-Masjid te verrichten.

De profeet zegt: “Als de Iqamah is verricht, dan is er geen gebed behalve het verplichte gebed.”

(Muslim)


Vraag:

Mag je wel als vrouw bidden waarbij de bovenkant van je voet zichtbaar is.

Antwoord:

Het is verplicht om je hele voet te bedekken tijdens het gebed bij de meerderheid van de geleerden. Maar het maakt je gebed niet ongeldig als je het laat, het is wel aanbevolen om je gebed opnieuw te bidden als de tijd nog niet verstreken is.


 

Vraag:

Mag een vrouw haar man tijdens het gebed corrigeren

Antwoord:

Dat mag met voorwaarde dat er geen niet-maharim mannen erbij zijn.


 

Vraag:

Is het voor vrouwen verplicht om op te roepen tot het gebed (Adhan)?

Antwoord:

Nee het is niet verplicht. De metgezel Ibnu Omar zei:

“De vrouwen hoeven geen Adhan en Iqamah te verrichten”

(al-Bayhaqi)

Binnen de Maliki wetschool is de Adhan voor de vrouwen afgeraden en de Iqamah aanbevolen.

De Metgezel Djabir Ibnu Abdillah zei:

“De vrouw mag de Iqamah verrichten als ze dat wilt”

(Musannaf Ibnu Abi Shaybah)

In de Hanafi wetschool is de Adhan en de Iqamah allebei afgeraden (Makroeh) voor de vrouwen.


 

Vraag:

Is het verplicht voor de mannen om Adhan te verrichten?

Antwoord:

  • Als een groep mannen (buiten de moskee) het gebed willen verrichten en tegelijkertijd dicht bij hen anderen willen attenderen dat ze gaan bidden zodat ze aansluiten dan is de
    Adhan sterk aanbevolen. Anders is de Iqamah voldoende.
  •  Wanneer je alleen bidt dan is alleen de Iqamah aanbevolen.
  •  Wanneer je op reis bent en in een groep of alleen bidt dan is de Adhan en de Iqamah allebei aanbevolen.

 

Vraag:

Wanneer begrint en eindig het inkorten van gebeden op een reis?

Antwoord:

De reiziger begint pas met het inkorten van het gebed wanneer hij zijn verblijfplaats (stad) heeft verlaten voor een reis dat minimaal ongeveer 83 km is, en hij stopt direct met het inkorten van het gebed bij aankomst van zijn bestemming, als hij er 4 dagen of langer verblijft (de dagen van aankomst en vertrek niet meegerekend!).

• Wanneer de reiziger niet precies weet hoe lang zijn verblijf zal zijn op zijn bestemming (4 dagen of langer), is het voor hem toegestaan om het gebed te blijven inkorten gedurende zijn gehele reis, totdat hij klaar is met het doel waarvoor hij is gaan reizen.


 

Vraag:

Mag een vrouw regelmatig naar de moskee gaan?

Antwoord:

Het gezamenlijk gebed brengt grote gunst met zich mee voor mannen en vrouwen. En daarom is het ook afgeraden voor een man om zijn vrouw tegen te houden om naar de moskee te gaan als ze haar Hidjab goed draagt, de profeet ﷺ zei:

“Weerhoud de dienaressen van Allah niet om naar de moskee te gaan. Hun huizen zijn echter beter voor hen en zij dienen niet geparfumeerd naar buiten te gaan.”

Er is een concensus onder de geleerden dat het gebed van de vrouw in haar huis beter is dan in de moskee.
Dit vanwege het vermijden van het kwade, fitna, en beter is voor haar veiligheid. Maar wanneer ze vaker naar de moskee wilt gaan om zittingen van dhikr/ kennis bij te wonen, koran memoriseren/bestuderen, en zich terug wilt trekken voor aanbidding bijvoorbeeld, dan is dat alleen maar goed en aanbevolen als er geen sprake van kwade is.


 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top