Waarom leggen de geleerden zwakke overleveringen uit?

Vraag:

Waarom leggen de geleerden zwakke overleveringen uit, terwijl de keten ervan niet authentiek is?

Antwoord:

Onze islamitische geleerden zijn sinds oudsher gewoon om alle overleveringen in de uitgebreide hadiethverzamelingen uit te leggen zonder om te kijken naar de sterkte van de keten. Het doel van de geleerden is namelijk het verduidelijken van de correcte betekenis van de overlevering, die overeenkomt met de algemene fundamenten van de religie, al is de specifieke bewoording van de overlevering in kwestie niet authentiek.

Je zult daarom geen enkele uitlegger van de boeken van Hadith aantreffen die zegt dat hij “enkel de authentieke overleveringen zal uitleggen en de zwakke overleveringen links zal laten liggen en deze niet zal becommentariëren of uitleggen.”

Het is ten tweede verhaald van een groep van de vrome vrome voorgangers dat zij een onderscheid maken tussen de overleveringen die betrekking hebben op oordelen (ʿAqiedah, halaal en haraam) en overleveringen die betrekking hebben op de deugdzame handelingen. Dit is verhaald van bijvoorbeeld imaam Ahmad, imaam ʿAbdoerrahmaan ibn Mahdie, ibn Maʿien, ibn ul-Moebaarak, maar ook van latere geleerden zoals an-Nawawie, ibn Hadjar en ibn Taymiyyah en dit is ook de uitspraak van de meeste islamitische geleerden.

De toonaangevende imaam Al-Khatieb al-Baghdaadie zei dan ook:

“Het hoofdstuk van de striktheid aangaande de overleveringen die betrekking hebben op de oordelen en de vergemakkelijking met betrekking tot de deugdzame handelingen.”

Hierna noemde de imaam vele voorbeelden. Overigens, het handelen naar zwakke overleveringen in de deugdzame handelingen kent meerdere voorwaarden die genoemd zijn door de hadiethgeleerden in hun werken.

Ten derde en als laatste: De authenticiteit of zwakte van een keten is in vele gevallen relatief; wat zwak is bij de ene geleerde, kan authentiek zijn bij een ander, of andersom natuurlijk. Daarnaast kan een overlevering worden versterkt middels andere teksten (1), of slechts ter ondersteuning van een bepaalde bewijsvoering worden aangehaald (2); dit zijn twee zaken die enkel mogelijk zijn bij een overlevering met een lichte zwakte, niet bij een overlevering waarvan de keten zeer zwak, gelogen en verzonnen is.

كتب أهل الحديث المطبوعة مرتبة على القرون

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top