Zulke mensen behoren niet tot ahl al-Hadith..

Imam Adh-Dhahabī zei over Imam Shaykh ul-Islam Abū Nu’aym al-Aşbahānī al-Ash’ari:
“Er bestond tussen de Ashā’irah en Hanbalīyyah overdrijving (d.w.z. in hun disputen met elkaar) die leidde tot onrust en geruchten over en weer en langdurige confrontaties.
Op een gegeven moment kwamen enkelen van Ahl al-hadith naar Abū Nu’aym toe met messen (waarmee zij hun schrijfselen slepen) en hij (Abū Nu’aym) werd bijna vermoord.”
Hij vervolgde en zei:
“𝗭𝘂𝗹𝗸𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗵𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘁𝗼𝘁 𝗔𝗵𝗹 𝗮𝗹-𝗛𝗮𝗱𝗶𝘁𝗵. 𝗦𝘁𝗲𝗿𝗸𝗲𝗿 𝗻𝗼𝗴 𝗱𝗶𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗺𝗽𝘇𝗶𝗻𝗻𝗶𝗴𝗲𝗻, 𝗺𝗼𝗴𝗲 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗵𝘂𝗻 𝗸𝘄𝗮𝗮𝗱 𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗼𝗻𝘀 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻!”
(Siyar A’lam al-Nubala)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top