Zwijgen is goud wanneer je…

Zwijgen is goud!
Wanneer je:
niet jarenlang kennis hebt opgedaan..
niet in kleermakerszit hebt gezeten bij de geleerden..
geen tijd hebt genomen om basisteksten (Moetoen) te memoriseren..
de uitgebreide boekwerken niet hebt bestudeerd..
geen tijd hebt doorgebracht met medestudenten om de wetenschappen te bediscussieren..
de verschillende (wet)scholen en stromingen niet kent..
geen kennis hebt genomen van hun uitspraken en bewijzen..
nooit kennis hebt gedoceerd..
geen kennis hebt over het dagelijks leven van de mensen..
niet weet met welke problemen, vragen en obstakels zij dagelijks geconfronteerd worden..
Hoe kan je dan kritiek leveren op de uitspraken van de geleerden en religieuze comités?! En hoe kan je dan bepalen wat wel of niet geschikt is aan religieuze uitspraken? Wat daarvan wel of geen prioriteit geniet of waar wel of niet naar gehandeld zou moeten worden?
Imaam Rabie’ah, de sheikh van imaam Maalik ibn Anas, zei terecht over deze mensen:
Sommige mensen hebben meer het recht om opgesloten te worden dan de dieven
Wanneer je enkel kennis hebt opgedaan van achter een schermpje, hier en daar een lezing hebt bijgewoond of beluisterd, jouw kennis volledig hebt gebaseerd op een handjevol vertaalde fatawa die wellicht ook nog eens bedoeld waren voor een hele andere context;
Maar tegelijkertijd wél uitspraken durft te doen die betrekking hebben op duizenden of miljoenen mensen.. of zelfs een hele samenleving!
Weet dat je dan bent afgedwaald van de Goddelijke leiding!
“En als zij het aan de boodschapper voorgelegd hadden, of aan degenen van hen die met (kennis en) gezag bekleed zijn, dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam zijn, kunnen weten (of het behoort tot de zaken die publicitair gemaakt moeten worden of niet). Als het niet vanwege de gunst van Allah over jullie zou zijn en Zijn Genade, zouden jullie op weinigen na de Shaytan volgen.”
(Soerat an-Nisaa-e:83)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top